Zavod za javno zdravstvo KS: Sažetak Metodološkog uputstva za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo

Ponovno otvaranje školskih objekata tokom pandemije COVID-19 predstavlja veliku odgovornost, uzimajući u obzir da su porodice, a naročito djeca i mladi, izloženi mnogim stresovima, socijalnoj distanci i drugim mjerama koje je neophodno primjenjivati.

Obrazovanje ima značajnu funkciju u svakom društvu. Škola ima ključnu ulogu i ogroman uticaj na zdravlje, dobrobit, rast i razvoj učenika, te njihovih porodica. Pandemija izazvana SARSCoV 2 virusom donijela je mnoge promjene u društvu općenito, pa tako i u obrazovnom sistemu.

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je izradio dokument „Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo”, čiji je cilj obezbijediti što bolje funkcioniranje obrazovnog sistema u školskim objektima, obezbjeđujući biosigurnost i adekvatnu zaštitu zdravlja kako učenika, tako i nastavnog osoblja i svih zaposlenika.

Ove upute temelje se na trenutno dostupnim naučnim dokazima i stručnom mišljenju, te podliježu promjenama, ukoliko postanu dostupne nove informacije o SARSCoV 2 infekciji i COVID-19 oboljenju.

Uputstva su namijenjena zaposlenicima osnovnih i srednjih škola, te roditeljima, djeci i omladini.

Cjelokupni dokument obuhvaća detaljne upute od detekcije rizičnih tačaka u odgojno-obrazovanim ustanova, preventivne higijenske procedure i postupke tokom organizacije i provođenja nastavnog procesa, upute vezane za proces nastave tjelesnog odgoja, upute vezane za proces nastave muzičke kulture i nastava u muzičkim školama, upute vezane za proces nastave sa učenicima sa poteškoćama u razvoju, upute vezane za proces nastave u specijaliziranim kabinetima i tokom praktične nastave, ishranu u odgojno-obrazovnoj ustanovi, održavanje higijene i upravljanje otpadom, upute oko organizovanog prevoza učenika, kao i protokol postupanja u slučaju pojave simptoma. 

Osnovni principi prevencije podrazumijevaju nošenje maski za učenike (djeca uzrasta od 6 do 11 godina trebaju nositi masku izvan učionice, a ne moraju za vrijeme nastave; dok djeca starijih uzrasta trebaju nositi masku i za vrijeme nastave), nošenje maski za nastavno i drugo osoblje, održavanje adekvatne fizičke udaljenosti, održavanje higijene ruku. Učenici, nastavnici i ostalo osoblje trebaju ostati kući ako oni ili neko od njihovih ukućana ima simptome povezane sa COVID-19 (glavni simptomi su povišena tjelesna temperatura, kašalj, gubitak čula njuha/okusa, malaksalost, te drugi simptomi: bolovi, glavobolja, konjuktivitis, proljev, osip na koži). Učenici, nastavnici i ostalo osoblje trebaju ostati kući ukoliko su pozitivni na COVID-19 ili su u izolaciji. Ostati kući moraju i oni koji su nedavno bili u kontaktu sa osobom oboljelom od COVlD-19. Škole moraju osigurati redovno pranje ruku vodom i sapunom, dezinfekciju ruku sredstvima na bazi alkohola (min 60%). Redovito čistiti školske zgrade, učionice i posebno sanitarne čvorove najmanje dva puta dnevno, posebno površine koje mnogi dodiruju (ograde, stolovi, sportska oprema, ručke na vratima i prozorima, igračke, pomagala za učenje i sl). Za čišćenje koristiti standardna sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Prekomjerno korištenje dezinfekcijskih sredstava (npr. prskanje prostorija), bez prethodnog čišćenja, ima malu ili nikakvu učinkovitost na kontrolu infekcije, a može izazvati i neželjene reakcije. Neophodno je osigurati adekvatno provjetravanje prostorija u školi. Kada god to vremenske prilike dozvoljavaju preporučuje se da određen broj prozora ili vrata u prostorijama u kojima se boravi budu otvoreni, u suprotnom otvoriti ih za vrijeme odmora i između smjena. Voditi računa o sigurnosnim i zdravstvenim rizicima. Škole trebaju promovirati održavanje minimalne fizičke udaljenosti od najmanje jednog metra. 

Preporučene mjere za održavanje fizičke distance uključuju: Organiziranje početka i završetka nastave svaki dan tako da u hodnicima i na ulazima/izlazima bude u isto vrijeme prisutan što manji broj đaka, jasno označiti smjer za kretanje, ograničiti ulaz roditeljima i starateljima u školsku ustanovu; Ograničiti miješanje učenika između razreda za vrijeme školskih i van školskih aktivnosti; Smanjiti broj učenika u grupi/razredu na manji broj, kako bi se osigurala udaljenost od minimalno jednog metra između mjesta za sjedenje; Škole mogu smanjiti vrijeme odmora, mijenjajući vrijeme i mjesto za užinu (u razredu, umjesto u menzi ili drugim zajedničkim prostorijama); Otkazivanje okupljanja, sportskih igara i drugih događaja koji stvaraju gužve; Podići svijest učenika kako bi osigurali da se ne okupljaju u većim grupama ili dok su u redu prilikom ulaska i izlaska iz škole, i za vrijeme odmora.

Postupanje u slučaju pojave COVID oboljenja u osnovnim i srednjim školama na području  Kantona Sarajevo:

1. Ukoliko je učenik bolestan kod kuće sa sumnjom ili dokazanim oboljenjem COVID19:

- Učenik ne dolazi u školu, javlja se porodičnom ljekaru koji određuje dalju dijagnostiku i liječenje;

- Roditelj obavještava školu o razlogu izostanka učenika iz škole;

- Ostali učenici iz razreda i nastavnici koji predaju tom razredu, u slučaju provođenja i pridržavanja epidemioloških mjera u školi, nastavljaju nastavu, uz pojačan nadzor nad njihovim zdravstvenim stanjem narednih 14 dana (popunjavanje ček liste zdravstvenog stanja), te nastavak vođenja Liste kontakata zaposlenika.

- U slučaju neprovođenja i nepridržavanja epidemioloških mjera, odjeljenje i nastavnici koji tom odjeljenju predaju idu 14 dana na ,,online“ način rada od momenta zadnjeg rizičnog kontakta sa dokazano pozitivnim učenikom.

2. Ukoliko se kod učenika tokom boravka u školi pojave simptomi koji upućuju na COVlD-19:

- Učenik se smjesti u prostoriju za izolaciju do dolaska roditelja, te se preporučuje telefonsko javljanje porodičnom ljekaru na dalje dijagnosticiranje i liječenje;

- Ostali učenici iz razreda i nastavnici koji predaju tom razredu, u slučaju provođenja i pridržavanja epidemioloških mjera u školi, nastavljaju nastavu, uz pojačan nadzor nad njihovim zdravstvenim stanjem narednih 14 dana (popunjavanje ček liste zdravstvenog stanja), te nastavak vođenja Liste kontakata zaposlenika.

- U slučaju neprovođenja i nepridržavanja epidemioloških mjera, odjeljenje i nastavnici koji tom odjeljenju predaju idu 14 dana na “online” način rada od momenta zadnjeg rizičnog kontakta sa dokazano pozitivnim učenikom.

3. Ukoliko se u istom odjeljenju u toku šest dana pojavi još jedan ili više slučajeva učenika sa sumnjom ili dokazanim oboljenjem COVID-19 cijelo odjeljenje ide 14 dana u izolaciju i prati “online” nastavni proces.

4. Ukoliko je roditelj/staratelj ili član domaćinstva pod sumnjom na COVID-19 ili je dokazano pozitivan:

- Učenik se smatra visoko rizičnim kontaktom i ne dolazi u školu;

- Roditelj telefonom obavještava školu o razlogu izostanka učenika iz škole, telefonom kontaktira sa porodičnim ljekarom;

- Testiranje i retestiranje “kontakata” se ne obavlja;

- Ostali učenici iz razreda i nastavnici koji predaju tom razredu, u slučaj provođenja i pridržavanja epidemioloških mjera u školi, nastavljaju nastavu, uz pojačan nadzor nad njihovim zdravstvenim stanjem narednih 14 dana (popunjavanje ček liste zdravstvenog stanja), te nastavak vođenja Liste kontakata zaposlenika.

5. Ukoliko je nastavnik ili dragi zaposlenik škole bolestan kod kuće sa sumnjom ili dokazanim oboljenjem COVID-19:

- Zaposlenik ne dolazi na posao;

- Zaposlenik se telefonom javlja porodičnom ljekaru;

~ Zaposlenik obavještava školu o razlogu svog izostanka s posla:

- Retestiranje se ne obavlja;

- Učenici kojima taj nastavnik predaje i ostali nastavnici i zaposlenici, u slučaju provođenja i pridržavanja epidemioloških mjera u školi, nastavljaju nastavu i posao, uz pojačan nadzor nad njihovim zdravstvenim stanjem narednih 14 dana (popunjavanje ček liste zdravstvenog stanja), te nastavak vođenja Liste kontakata zaposlenika.

- U slučaju neprovođenja i nepridržavanja epidemioloških mjera, odjeljenje kojem taj nastavnik predaje i ostali nastavnici koji tom odjeljenju predaju idu 14 dana na „online“ način rada od momenta zadnjeg rizičnog kontakta sa dokazano pozitivnim učenikom.

6. Ukoliko je član domaćinstva pod sumnjom na COVID-19 ili je dokazano pozitivan:

- Nastavnik ili drugi zaposlenik, ako nisu vakcinisani, se smatraju visoko rizičnim kontaktom i ne dolaze u školu na posao;

- Zaposlenik telefonom obavještava školu o razlogu izostanka s posla, telefonom kontaktira porodičnog ljekara;

- Testiranje i retestiranje „kontakata” se ne obavlja;

- Učenici iz razreda kojem taj nastavnik predaje i ostali zaposlenici, u slučaju provođenja i pridržavanja epidemioloških mjera u školi, nastavljaju nastavu i posao, uz pojačan nadzor nad njihovim zdravstvenim stanjem narednih 14 dana (popunjavanje ček liste zdravstvenog stanja), te nastavak vođenja Liste kontakata zaposlenika,

- Nastavnik ili dragi zaposlenik škole koji su vakcinisani sa dvije doze vakcine, a od druge doze je prošlo najmanje 14 dana, ne idu u izolaciju, čak i u slučaju bliskog kontakta sa oboljelim. Oni se u narednih 14 dana pojačano pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera i prate eventualnu pojavu simptoma. U slučaju pojave simptoma ostaju kod kuće.