ISPRAVKA K O N K U R S A za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini

Na osnovu čl. 3., 7., 18. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 26/08, 21/09 i 33/21) i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-04-24215-36/22 od 16.06.2022.godine, ministrica za odgoj i obrazovanje objavljuje ispravku

K O N K U R S A

za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini.

Vrši se ispravka u tekstu Konkursa za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini, objavljenog 07.07.2022.godine u dnevnom listu ,,Dnevni avaz“ (obavještenje) i na službenoj internet stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, uz napomenu da se navedena konkursna procedura odvija na način i u rokovima definisanim u Javnom konkursu za upis djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/2023. godini od 06.07.2022. godine.

U dijelu teksta Javnog konkursa BITNE NAPOMENE 3. pasus i tabelarni prikaz slobodnih mjesta po predškolskim ustanovama i odgojnim grupama (prvi upisni rok) sada glase:

„U tabeli ispod prikazane su samo predškolske ustanove i odgojne grupe u kojima ima slobodnih mjesta do optimalnog broja po odgojnim grupama, u skladu sa propisima. Nakon okončanja prvog upisnog roka 16.07.2022.godine, na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo bit će prikazane predškolske ustanove i odgojne grupe sa brojem slobodnih mjesta do maksimalnog broja djece po odgojnim grupama. Tabela je informativnog karaktera, i služi roditeljima kao alat za lakši pregled potencijalnih predškolskih ustanova za njihovu djecu. Podaci prikazani u tabeli su podložni promjenama. Zvanično slobodna mjesta su mjesta koja se prikazuju putem sistema EMIS.“

PrilogVeličina
PDF icon Ispravka teksta javnog konkursa326.26 KB
PDF icon Tabela819.09 KB