Obavještenje o ocjenjivanju učenika

Poštovani direktori i direktorice, nastavnici i nastavnice, stručni saradnici i saradnice,

u sadašnjim uslovima postepenog povratka učenika u škole po kombinovanom modelu, a uvažavajući dosadašnje vrijeme provedeno u online okruženju, zabrinutost za mentalno zdravlje uzrokovano pandemijom, potrebno je da nastavnici maksimalno prilagode načine i učestalost provjere znanja.

To što su učenici u učionici ne znači da je Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo na snazi u punom kapacitetu. Naime, ovaj pravilnik potrebno je primjenjivati i dalje u skladu sa Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju i Instrukciji o primjeni Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona za vrijeme realizacije online nastave broj 11/1-34-1293/20 od 17.11.2020. godine, a sve kako je navedeno u našem Uputstvu od 2.2.2021. godine

Ohrabrujemo nastavnike, da vrijeme kada su učenici u školi provedu tako što će sistematizirati i prilagođeno podučavati novim sadržajima, a ne nužno ocjenjivati učenike. Fokusiranjem na ocjenu podstičemo negativne emocije kako kod učenika, tako i kod nastavnika. I dalje je na snazi odredba o reduciranom broju ocjena potrebnih za zaključivanje ocjene.

Povratak učenika u školske klupe u ovom trenutku motiviran je potrebom za socijalizacijom učenika, a ne isključivo obrazovnim potrebama.