Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

Obavještavamo da je Vlada Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 12.5.2022. godine, donijela Odluku o kriterijima za prijem učenika u 1. razred srednjih škola. Odluka je objavljena u ,,Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 20/22, i može se preuzeti s ovog linka.

Napominjemo da će sve ključne informacije o upisu biti navedene u sekcijama: