Priprema nove školske 2021/2022. godine – paneli za direktore, stručne saradnike, odgajatelje i nastavnike

U cilju adekvatne pripreme za početak nove školske 2021/2022. godine i poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u doba i nakon pandemije Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je pripremilo nekoliko panela namijenjenih direktorima, odgovornim odgajateljima, stručnim saradnicima, odgajateljima i nastavnicima. Paneli će se realizirati online, putem WEBEX platforme. Linkovi za pristup su dostavljeni predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, putem elektronske pošte.

Raspored panela i nazivi tema:

SRIJEDA 25. 08. 2021. godine - tema: „Uloga školskog menadžmenta u kriznim situacijama“, voditeljica prof. dr. Jasna Kovačević

SRIJEDA 25. 08. 2021. godine - tema: „Digitalizacija nastavnog procesa“, voditelj Ezudin Kurtović

ČETVRTAK 26. 08. 2021. godine - tema: „Krizni planovi odgojno-obrazovnih ustanova u doba pandemije - zaštita zdravlja učenika i nastavnika, poboljšanje higijensko-epidemioloških mjera u odgojno-obrazovnim ustanovama“, voditeljica prof. dr. Aida Pilav

ČETVRTAK 26. 08. 2021. godine - tema: „Ključni zdravstveni izazovi u doba pandemije“, voditeljica prim. dr. Amra Junuzović Kaljić, spec.pedijatar

PONEDJELJAK 30. 08. 2021. godine - tema: „Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštita učenika u doba pandemije“, voditelji: prof. dr. Elmedin Muratbegović i Samela Alagić

PONEDJELJAK 30. 08. 2021. godine – tema: „Zaštita i unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece/učenika i nastavnika“, voditeljica prof. dr. Dženana Husremović.