Programom sufinansiranja želimo obuhvatiti što veći broj djece

Vlada Kantona Sarajevo ima za cilj da subvencijom za boravak u privatnim vrtićima obuhvati što veći broj djece, te smo poduzeli dodatne aktivnosti.

Ponovljen je javni poziv za privatne vrtiće. Javni poziv objavljen je u srijedu, 8. septembra 2021. godine, na web stranici Ministarstva i u dnevnom listu “Oslobođenje”, a bit će otvoren do 15. septembra 2021. godine. https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/javnioglasi/j-v-n-i-p-o-z-i-v-za-prijavu-p...

Također, bit će ponovljen javni poziv za roditelje čija su djeca prvi put na listi čekanja evidentirana u toku 2021. godine, a koji se nisu prijavili na javni poziv iz augusta 2021. godine. Javni poziv za prijavu djece bit će objavljen 20. septembra 2021. godine, na web stranici Ministarstva i u dnevnom listu “Oslobođenje”, a roditelji će imati mogućnost prijava do 27. septembra 2021. godine.
Nadalje, nastavlja se sufinansiranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama u školskoj 2021./2022. godini, a koja su bila obuhvaćena programom sufinansiranja u školskoj 2019/2020. i 2020/2021. godini. Dakle, roditelji čija su djeca bila obuhvaćena programom sufinansiranja u 2019. i 2020. godini nastavljaju korisiti pravo na subvenciju u 2021/2022. godini.

Podsjećamo, Vlada Kantona Sarajevo će u školskoj 2021/2022. godini sufinansirati boravak djece u mjesečnom netto iznosu od 200,00 KM, po jednom djetetu.