Rang lista primljene djece nakon Faze III u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo

Cijenjeni roditelji,

u skladu sa Instrukcijom broj:11-03/01-34-24216-1/22 od 22. juna 2022.godine, završena je Faza III upisa te je danas, 27.7.2022.godine, u sistemu objavljena Rang lista upisane djece u predškolske ustanove u Kantonu Sarajevo u školskoj 2022/2023.godini. (LINK: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/rang_lista_-_oid_-_27.7.pdf ).

Faza III je podrazumijevala popunjavanje maksimalnog broja djece po odgojnim grupama, a u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje.

PREGLED:

  • Nakon odabira vrtića do maksimalnog broja na rang listama se nalazi 851 djece.
  • Nakon Faze II i Faze III, podaci ukazuju da je do sada pravo upisa steklo 1903 djece.

U periodu od 28.07. do 04.08.2022. godine roditelji imaju pravo podnošenja prigovora na proces Javnog konkursa za prijem djece u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo za školsku 2022/2023. godinu.

 

Način podnošenja prijave je detaljno opisan u Uputstvu koji možete preuzeti na linku:

LINK: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/uputstvo_za_podnosenje_pri...

Obrazac za podnošenje prigovora:

LINK: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/obrazac_prigovor_0.doc