SPISAK UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, ZBIRKI I RADNIH SVESKI KOJI ĆE SE KORISTITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U ŠK. 2016/17. GODINI

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade objavljuje objedinjene spiskove dostavljene od strane škola i grupisani po općinama, s ciljem da roditelji i učenici osnovnih škola Kantona Sarajevo imaju blagovremene informacije koji će se udžbenici, priručnici, zbirke i radne sveske koristiti u narednoj školskoj godini. Također, osnovne škole u Kantonu Sarajevo dužne su da sačinjene spiskove udžbenika objave na svojim web stranicama.

SPISAK UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA, ZBIRKI I RADNIH SVESKI
KOJI ĆE SE KORISTITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA KANTONA
SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI

PrilogVeličina
PDF icon udzbenici.pdf1.32 MB