Upis u predškolske ustanove - Januarski rok - INFORMACIJA

Cijenjeni roditelji,

obavještavamo vas da će, u skladu sa Konkursom objavljenim dana 30.9.2022. godine za upis djece predškolskog uzrasta u predškolske ustanove na području Kantona Sarajevo u školskoj 2022/23. godini, u informacionom sistemu EMIS Web – modul predškolsko obrazovanje, biti omogućena registracija djece i izbor predškolskih ustanova.

- Faza registracije bit će omogućena od 04. 01. do 11.01.2023. godine,

- Faza verifikacije bit će omogućena od 04. 01. do 11.01.2023. godine,

- Faza izbora vrtića bit će omogućena od 11. 01. do 18.01.2023. godine,

- Dana 18.01.2023. godine bit će objavljena Rang lista primljene djece,

- Od 18. do 24.01.2023. godine trajat će faza podnošenja prigovora na Rang listu primljene djece,

- Od 18. do 26.01.2023. godine trajat će faza razmatranja uloženih prigovora,

- Dana 26.01.2023. godine bit će objavljena Konačna Rang lista primljene djece od kada će započeti kontakt roditelja i upis primljene djece u predškolske ustanove.

Podsjećamo roditelje da se izbor vrtića, u skladu sa Video uputstvom koje se može naći na linku: https://predskolsko.emis.edu.ba/#/landing/pomoc, izbor vrtića vrši na sljedeći način:

- Označiti izbor 1., zatim, izbor 2. i 3. i nakon toga kliknuti na opciju Spasi izbor.

(ukoliko se, nakon izbora 1. klikne na opciju Spasi izbor, neće biti mogućnosti izbora 2. i 3.)

Sve informacije o online upisu u predškolske ustanove u 2022/23. godini dostupne su na web stranici Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, u sekciji Upis u predškolske ustanove 2022/23. godini - https://mo.ks.gov.ba/predskolsko.