Webinari za nastavnike

Svjesni potreba i izazova sa kojim se susreću svi sudionici obrazovnog sistema, a posebno nastavnici na početku školske godine, te svih specefičnosti koje nosi podučavanje nakon pandemije, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNICEF-om, nastavlja sa realizacijom projektnih aktivnosti u okviru Regionalnog projekta za smanjenje posljedica pandemije COVID-19 na živote djece i porodica Zapadnog Balkana i Turske – Komponenta Obrazovanje za BiH kojeg finansira Evropska unija.

U okviru navedenog projekta, od 13.9.2022. godine realizovat će se webinari čiji je osnovni cilj unaprijeđenje nastavničkih kompetencija iz oblasti digitalnog okruženja.

Teme za stručno usavršavanje nastavnika birane su na osnovu istraživanja i u skladu sa objavljenom Studijom o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo , a cilj webinara je osnažiti nastavno osoblje za rad u postcovid periodu, zadržavajući sve prednosti koje nudi savremeno doba, ali i iznaći načine da se prevaziđu izazovi sa kojima se nastavnici svakodnevno susreću.

Webinari će se održati u periodu od 12. 9. 2022. do 26. 9. 2022. godine, svaki radni dan u vremenu od 17:30 do 19:00h.

Webinari će se realizirati po sljedećem rasporedu:

 • DATUM: 13.9.2022. (utorak)
 • VRIJEME: 17.30h
 • TEMA: Predstavljanje Studije o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo i značaj iste za nastavnike
 • PREDAVAČI: Said Krantić i Adin Begić
 • LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3DmUtxE (Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

 

 • DATUM: 14.9.2022. (srijeda)
 • VRIJEME: 17.30h
 • TEMA: Asistivna tehnologija u ulozi motivacije učenika i pomoći nastavnicima u nastavnom procesu
 • PREDAVAČ: Selmir Hadžić
 • LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3xfSY0B (Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

 

 • DATUM: 15.9.2022. (četvrtak)
 • VRIJEME: 17.30h TEMA: Evropski okvir za digitalne kompetencije nastavnika
 • PREDAVAČ: Prof. dr. Dušanka Bošković
 • LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3RAj1HL (Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

 

Obavijest o pristupu webinaru će biti dostavljena prije početka webinara na e-mail učesnika navedenog kao kontakt u prijavnom obrascu.

 

Pozivamo vas da nam se ove sedmice priključite u namjeri da zajedno iznađemo rješenja za poteškoće u nastavi, steknemo nova znanja, razmijenimo iskustva i korisne savjete. Jedino zajedničkim snagama možemo unaprijediti nastavni proces i učiniti učenje kreativnim i svrsishodnim za svu našu djecu.