Webinari za nastavnike

O potrebi podrške prosvjetnim radnicima u postcovid periodu, svjedoči i prisustvo i povratne informacije velikog broja nastavnika na webinarima koji su iza nas. Ovo stručno usavršavanje se nastavlja, svaki radni dan, a teme su birane na osnovu istraživanja koje je predstavljeno u Studiji o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo.

Studiju su u utorak, 13.9.2022. predstavili Said Krantić i Adin Begić koji su ujedno i dio autorskog tima navedene Studije ističući njene prednosti za korištenje u poboljšanju nastavnog procesa.

Drugi webinar koji je održan u srijedu, 14.9.2022 godine, bio je posvećen asistivnim tehnologijama koje se mogu koristiti kao motivacija i pomoć u nastavnom procesu kada su u pitanju učenici koji rade po individualno-prilagođenim programima. Asistivne tehnologije i njihovu ulogu u nastavnom procesu predstavio je Selmir Hadžić.

O značaju digitalnih kompetencija nastavnika i načinima njihovog poboljšanja, ali i mjerenja, govorila je prof.dr. Dušanka Bošković koja je održala webinar u četvrtak, 15.9.2022. godine.

I naredni webinari su također rezervisani za interesantne teme te vas pozivamo da se prijavite na iste.

Webinari će se ove sedmice realizirati po sljedećem rasporedu:

DATUM: 19.9.2022. (ponedjeljak)
VRIJEME: 17.30h
TEMA: Unaprijedimo nastavu koristeći interaktivnu tablu
PREDAVAČI: Semira Fočo i Ajla Halilović
LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3qK9ySH
(Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

DATUM: 20.9.2022. (utorak)
VRIJEME: 17.30h
TEMA: Univerzalni dizajn za učenje kao didaktičko-metodički odgovor na raznolikost u odjeljenju
PREDAVAČ: dr.sc. Sandra Bjelan-Guska
LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3Ung27p
(Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

DATUM: 21.9.2022. (srijeda)
VRIJEME: 17.30h
TEMA: Kako nastaviti koristiti digitalne alate u redovnom nastavnom procesu u cilju motivisanja učenika i postizanja ishoda učenja?
PREDAVAČ: Nermina Usejnovski i Mirela Avdibegović
LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3ShHMst
(Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

DATUM: 22.9.2022. (četvrtak)
VRIJEME: 17.30h
TEMA: Kako pratiti učenička postignuća?
PREDAVAČ: Doc.dr. Amina Isanović, Lejla Hujdur i Nada Sokolović
LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3DPNxd1
(Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

DATUM: 23.9.2022. (petak)
VRIJEME: 17.30h
TEMA: Važnost medijske i informacijske pismenosti; Koja je uloga nastavnika u unaprijeđenju iste?
PREDAVAČ: Prof. dr. Mirela Omerović, Amra Bajrić
LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/3dniKsZ
(Za učešće na webinaru obavezna je prijava putem linka).

Obavijest o pristupu webinaru će biti dostavljena prije početka webinara na e-mail učesnika navedenog kao kontakt u prijavnom obrascu.

Pozivamo vas da nam se ove sedmice priključite u namjeri da zajedno iznađemo rješenja za poteškoće u nastavi, steknemo nova znanja, razmijenimo iskustva i korisne savjete. Jedino zajedničkim snagama možemo unaprijediti nastavni proces i učiniti učenje kreativnim i svrsishodnim za svu našu djecu.