Objavljena Odluka Vlade KS o utvrđivanju cijene provođenja postupka akademskog i stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija

Vlada Kantona Sarajevo je na 85. sjednici održanoj dana 30.12.2014. godine donijela odluku o utvrđivanju cijene provođenja postupka akademskog i stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na licenciranim i akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo. Odluka Vlade Kantona je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj: 1/15.
Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13-Prečišćeni tekst) u članu 144. stav (7) propisano je: „Odluku o cijeni provođenja postupka priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na području Kantona donosi Vlada na prijedlog visokoškolske ustanove“.
Donošenjem naprijed pomenute Odluke, Vlada Kantona Sarajevo je izvršila zakonsku obavezu i pitanje cijena provođenja postupka priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija riješila na jedinstven način za sve visokoškolske ustanove koje su licencirane i akreditovane na području Kantona Sarajevo.