VISOKOŠKOLSKE USTANOVE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO I NJIHOVE ORGANIZACIONE JEDINICE

1) UNIVERZITET U SARAJEVU (kao javna ustanova):
1. Akademija likovnih umjetnosti;
2. Akademija scenskih umjetnosti;
3. Arhitektonski fakultet;
4. Ekonomski fakultet;
5. Elektrotehnički fakultet;
6. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja;
7. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije;
8. Fakultet političkih nauka;
9. Fakultet islamskih nauka
10. Farmaceutski fakultet;
11. Fakultet za saobraćaj i komunikacije;
12. Fakultet zdravstvenih studija;
13. Filozofski fakultet;
14. Građevinski fakultet;
15. Katolički bogoslovni fakultet
16. Mašinski fakultet;
17. Medicinski fakultet;
18. Muzička akademija;
19. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet;
20. Pravni fakultet;
21. Prirodno-matematički fakultet;
22. Pedagoški fakultet;
23. Stomatološki fakultet sa klinikama;
24. Šumarski fakultet;
25. Veterinarski fakultet;
26. Fakultet za upravu (pridružena članica Univerziteta u Sarajevu)
27. Institut za istoriju;
28. Institut za jezik;
29. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
30. Orijentalni institut;
31. Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju.
2) UNIVERZITET SARAJEVSKA ŠKOLA ZA NAUKU I TEHNOLOGIJU
(kao ustanova):
1. Fakultet za kompjuterske nauke;
2. Fakultet za informacione sisteme;
3. Fakultet za ekonomiju;
4. Fakultet za političke nauke i međunarodne odnose;
5. Fakultet stranih jezika;
6. Fakultet za inženjerske nauke;
7. Sarajevska filmska akademija;
8. Medicinski fakultet.
3) INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET (kao ustanova):
1. Edukacijski fakultet;
2. Fakultet za ekonomiju i društvene nauke;
3. Fakultet za inžinjering i informacijske studije.
4) INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU (kao ustanova):
1. Fakultet umjetnosti i društvenih nauka;
2. Fakultet menadžemnta i javne uprave;
3. Fakultet prirodnih i tehničkih nauka.
5) AMERIČKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU (visoka škola kao ustanova).