Kontakti

Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje

POMOĆNIK MINISTRA
Nihada ČOLIĆ
Telefon: +387(0)33 562-127
+387(0)33 279-214
+387(0)33 562-293

nihada.colic@mo.ks.gov.ba