Kontakti

Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove

POMOĆNIK MINISTRA
Ezudin KURTOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-164
+387(0)33 562-276
+387(0)33 562-135

ezudin.kurtovic@mo.ks.gov.ba