Skip to main content
Please wait...

Odgovori na često postavljana pitanja

Pitanje Odgovor

Kako se provodi postupak nostrifikacije i ekvivalencije inostranih obrazovnih isprava za nivo osnovne i srednje škole?

Postupak je propisan Pravilnikom o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava za nivo osnovne i srednje škole.
Zahtjev za izdavanje rješenja o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava možete preuzeti na lokaciji https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/zahtjev_za_nostrifikaciju_ekvivalenciju_obrazac_n_e_1.pdf, gdje je navedeno i koju dokumentaciju je potrebno priložiti. 
Upute za popunjavanje uplatnice: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/2023-05/upute_o_popunjavanju_uplatnice.pdf