Propisi ministarstva

Ukupno propisa: 34
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21 15.02.2022
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 30/19, PDF icon 33/21 14.02.2022
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/21 14.02.2022
Tumačenje Kolektivnog ugovora
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Autentično tumačenje člana115. stav (1) tačka c) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon autenticno_tumacenje_clana115._stav_1_tacka_c_kolektivnog_ugovora.pdf 28.04.2022
Autentično tumačenje člana 115. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 115. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora 28.04.2022
Autentično tumačenje člana 115. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 115. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora 28.04.2022
Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka h) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka h) Kolektivnog ugovora 28.04.2022
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Odluka o osnivanju javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/21 15.02.2022
Odluka o postupku, kriterijima za izbor i imenovanje, razlozima i procedurama za razrješenje i suspenziju upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/21 15.02.2022
Odluku o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/17 14.02.2022
Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/21 14.02.2022
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/22 28.03.2022
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/22 04.03.2022
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/19 24.02.2022
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/12 17.02.2022
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/19 15.02.2022
Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00, PDF icon 10/01, PDF icon 22/04 15.02.2022
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/18, PDF icon 13/20 15.02.2022
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04 15.02.2022
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/21 15.02.2022
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/10, PDF icon 4/11, PDF icon 4/16 15.02.2022
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20, PDF icon 24/20 15.02.2022
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04 15.02.2022
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/18 15.02.2022
Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/18 14.02.2022
Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/20 14.02.2022
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/18 14.02.2022
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/17, PDF icon 23/18 14.02.2022
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/18 14.02.2022
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola sa područja Kantona Sarajev 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/98 14.02.2022