Propisi ministarstva

Ukupno 1 - 30 od 33
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o izmjeni zakona o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'30/19 PDF icon 30/19
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/19
Zakon o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/21 PDF icon 33/21
Postupak osnivanja srednje škole 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon preuzmi
Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'23/17 PDF icon 23/17
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'4/21 PDF icon 4/21
Kriteriji o izboru učenika generacije srednjih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon preuzmi
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon 30/08
Smjernice o uvođenju dualnog obrazovanja u srednje stručne škole na području Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon SMJERNICE O UVOĐENJU DUALNOG OBRAZOVANJA U SREDNJE STRUČNE ŠKOLE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o utvrđivanju izbornog područja za gimnazije u Kantonu Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka o utvrđivanju izbornih područja za gimnazije
Rješenje o imenovanju pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo'35/20 PDF icon 35/20
Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'22/21 PDF icon odluka_o_kriterijima_za_prijem_ucenika_u_prvi_razred_srednjih_skola_kantona_sarajevo.pdf
Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'41/17 PDF icon 41/17
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'24/18 PDF icon 24/18
Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola 'Službene novine Kantona Sarajevo'46/18 PDF icon 46/18
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo'4/19 PDF icon 4/19 - 1.dio, PDF icon 4/19 - 2.dio
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/19
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave 'Službene novine Kantona Sarajevo'2/20 PDF icon 2/20
Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'3/20 PDF icon 3/20
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo'23/21 PDF icon 23/21
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo'25/21 PDF icon 25/21
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/03
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/98
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature / završnog ispita 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 12/00, 16/07
Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja prijemnih ispita u srednjim školama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/2000
Pravilnik o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 25/04
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 04/16
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/17
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse 'Službene novine Kantona Sarajevo'5/18 PDF icon 5/18