EMIS Eksterna matura

Za realizaciju Eksterne mature, koja će se polagati u osnovnim školama Kantona Sarajevo, koristit će se podaci iz EMIS sistema.