Propisi

Tumačenje Kolektivnog ugovora
Autentično tumačenje člana 66. stav 1. tačke (b), (e), (g), (k) i (n) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 66. stav (1) tačke (b), (e), (g), (k) i (n))
Autentično tumačenje člana 70. stav 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 70. stav (7))
Autentično tumačenje člana 71. st. (1) i (2) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 71, stavovi (1) i (2))
Autentično tumačenje člana 71. st. (1) i (2) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 71, stavovi (1) i (2))
Autentično tumačenje člana 72. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 72.)
Autentično tumačenje člana 72. stav (3) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 72, stav (3))
Autentično tumačenje člana 72. stav (3) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 72, stav (3))
Autentično tumačenje člana 76. stav (1) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 76, stav (1))
Autentično tumačenje člana 76. stav (1) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 76, stav (1))
Autentično tumačenje člana 78. stav (3) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 78, stav (3))
Autentično tumačenje člana 78. stav (3) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 78, stav (3))
Autentično tumačenje člana 81. stav 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 81. stav (1))
Autentično tumačenje člana 86. stav (2) tačka b) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 86. stav (2))
Autentično tumačenje člana 86. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 86. stav (2))
Autentično tumačenje člana 86. stav 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon član 86. stav (2))
Odluka ili rješenje
Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 20/23)
Odluka o osnivanju javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 37/21)
Odluka o osnivanju javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 37/21)
Odluka o osnivanju javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 37/21)
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 30/18, PDF icon 9/22, PDF icon 20/22)
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 46/16, PDF icon 12/21, PDF icon 20/22)
Odluka o postupku, kriterijima za izbor i imenovanje, razlozima i procedurama za razrješenje i suspenziju upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 45/21, PDF icon 16/23)
Odluka o postupku, kriterijima za izbor i imenovanje, razlozima i procedurama za razrješenje i suspenziju upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 45/21, PDF icon 16/23)
Odluka o postupku, kriterijima za izbor i imenovanje, razlozima i procedurama za razrješenje i suspenziju upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 45/21, PDF icon 16/23)
Odluka o preuzimanju i izmjenama i dopunama odluke o preuzimanju prava osnivača javnih ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/97)
Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javne ustanove Djeca Sarajeva, čija konačna imenovanja vrši vlada Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 3/11, PDF icon 14/23)
Odluku o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 30/17, PDF icon 14/23)
Odluku o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 41/17, PDF icon 14/23)
Pravilnik
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 32/19)
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 32/19)