Propisi

Pravilnik
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 32/19)
Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 15/18, PDF icon 17/18)
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 2/18)
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 2/18)
Pravilnik o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 3/11)
Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 2/18, PDF icon 32/18, PDF icon 30/19)
Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 46/18)
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 35/17, PDF icon 13/23)
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 42/17, PDF icon 23/18, PDF icon 13/23)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 38/22)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 38/22)
Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 5/18)
Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 29/19)
Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičan rad, sadržini i načinu vođenja registra poslodavaca ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 45/18)
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 2/20, PDF icon 24/20)
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 2/20, PDF icon 24/20)
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 23/21)
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 23/21)
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 15/22)
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 15/22)
Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 53/18, PDF icon 44/22)
Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 3/20)
Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/00)
Pravilnik o polaganju eksterne mature ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 25/18, PDF icon 17/19, PDF icon 24/19)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/00, PDF icon 10/01, PDF icon 22/04)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/00, PDF icon 10/01, PDF icon 22/04)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/00, PDF icon 10/01, PDF icon 22/04)