Propisi

Pravilnik
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 20/99)
Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra srednjih škola sa područja Kantona Sarajev ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 18/98)
Pravilnik o postupku utvrđivanja uvjeta za osnivanje, sadržaju i načinu vođenja registra predškolskih ustanova ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 22/16)
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/18, PDF icon 13/20)
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/18, PDF icon 13/20)
Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 52/19)
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 34/12)
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 34/12)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije u predškolskoj ustanovi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 22/16)
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 19/04)
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 29/19)
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 29/19)
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 46/18 (dio 1/2), PDF icon 46/18 (dio 2/2), PDF icon 3/20, PDF icon 25/21)
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 4/19, PDF icon 9/19, PDF icon 25/21)
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 9/22)
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 9/22)
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/22, PDF icon 22/22)
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/22, PDF icon 22/22)
Standard ili kodeks
Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 23/04, PDF icon 27/08, PDF icon 45/20, PDF icon 7/21, PDF icon 20/22)
Uputstvo ili metodologija
Uputstvo o zastupljenosti nastavnih sadržaja iz psihološko-pedagoške i metodičko-didaktičke grupe nastavnih predmeta u studijskim programima nastavničkih usmjerenja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 31/18)
Uputstvo o zastupljenosti nastavnih sadržaja iz psihološko-pedagoške i metodičko-didaktičke grupe nastavnih predmeta u studijskim programima nastavničkih usmjerenja ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 31/18)
Uputstvo za ostarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 7/22)
Uputstvo za ostarivanje prava na zdravstveno osiguranje učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 7/22)
Plan ili program
Posebni program Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo (" Interni dokument",PDF icon Posebni program Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo)