INFORMATIKA - Izvještaj sa stručnog aktiva

Stručni aktiv za nastavnike, nastavnice, profesore, profesorice Informatike održan je dana 10.03.2012. godine sa početkom u 11:00 sati. Aktiv je održan u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta. U okviru aktiva održan je seminar i upoznavanje sa načinom takmičenja. Aktivu je prisustvovalo 92 profesora, profesorice, nastavnika i nastavnice iz osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo. Posjećenost je bila izvrsna, više od očekivane. Organizator edukacije je Prosvjetno pedagoški zavod a tehnički realizator Elektrotehnički fakultet. Predavaču su bili profesori i asistenti sa tog fakulteta.

PrilogVeličina
PDF icon Izvještaj2.16 MB