Stručno usavršavanje nastavnika

Stručno usavršavanje nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola za predmet bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost održano je 14. 01. 2009. godine u prostorijama zgrade UNITIC-a, u terminu od 09 do 16 sati.
Iz osnovnih škola bilo je prisutno 180 članova i iz srednjih škola 102 člana. Organizatori ovog sastanka su stručne savjetnice Esma Sarajlić i Edina Murtić.
Dnevni red za stručno usavršavanje (seminar i aktiv):
 
  • Uvodno obraćanje stručnih savjetnica Prosvjetno - pedagoškog zavoda KS
  • Predavanje profesora dr. Muminović Hašima - tema ''Dokimološki aspekti ocjenjivanja u nastavi''
  • Predavanje doc. dr. Šehović Amele - tema ''Leksika razgovornog bosanskog jezika''
  • Prezentacija primjene projekta ''Obrazovanje za mir'' u nastavi bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti Kantona Sarajevo
  • Analiza održanih ogledno-uglednih sati u okviru savjetodavno-konsultativnog rada i dogovori o nastavku aktivnosti
  • Razno