Informacija o terminu održavanja stručnog usavršavanja (Oktobar 2017. godine)