Izvještaj o polaganju ispita za vozaca motornih vozila u Kantonu Sarajeo za 2016. godinu