OBAVJEŠTENJE O PREUZIMANJU POTVRDA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU (OKTOBAR 2017. GODINE)