Obavještenje o radu Sektora za saobraćaj i edukaciju povodom 1. Maja - Praznika rada