OBAVJEŠTENJE O RADU SEKTORA ZA SAOBRAĆAJ I EDUKACIJU POVODOM 1. MAJA - PRAZNIKA RADA