Obavještenje o radu Sektora za saobraćaj i edukaciju na dan 02. Mart 2015. godine