Obavještenje o radu Sektora za saobraćaj i edukaciju u vrijeme Bajramskih praznika