Obavještenje o radu Sektora za saobraćaj i edukaciju za dan 25.11. 2015. godine