Obavještenje o radu Sektora za saobraćaj i edukaciju za prvomajske praznike