OBAVJEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA OKTOBAR 2022. GODINE