Obavjestenje - Radno vrijeme Sektora za saobracaj i edukaciju u vrijeme Bajramskih praznika (01.07.2016. godine)