Obavještenje - raspored polaganja ispita za dobijanje licence (2022. godina)