Poziv na program stručnog usavršavanja za licencirane predavače, ispitivače i instruktore vožnje - Oktobar 2015. godine