POZIV ZA PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA za instruktore vožnje i licencirane predavače i ispitivače. OKTOBAR 2017. GODINE