POZIV ZA PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA za instruktore vožnje i licencirane predavače i ispitivače, Oktobar 2016. godine