PRIJEM PRIJAVA ZA POLAGANJE PROPISA 26.05.2020. GODINE

Poštovani,

obrzirom da je ponedjeljak 25.05.2020. godine neradni dan, obavještavamo vas da će se prijem prijava za ispite iz polaganje propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima vršiti 26.05.2020. godine u periodu od 10:00 do 12:00 sati.