Raspored održavanja programa stručnog usavršavanja (instruktori vožnje, licencirani predavači i ispitivači)- Maj 2015. godine