Skip to main content
Please wait...

Lista ustanova

Ukupno 1 - 20 od 262
Naziv ustanove Vrsta ustanove Općina Adresa Telefon Email Web
OŠ “Edhem Mulabdić” Javna osnovna škola Stari Grad Konak 1 033 236-044 osem@bih.net.ba http://www.osem.edu.ba
OŠ “Hamdija Kreševljaković” Javna osnovna škola Stari Grad Carina 2 033 272-720 hamdijakresevljakovic@yahoo.com http://www.oshk.edu.ba
OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Javna osnovna škola Stari Grad Logavina 52 033 238-151, 033 447-246 mmb@osmmbsa.edu.ba http://www.osmmbsa.edu.ba
OŠ “Saburina” Javna osnovna škola Stari Grad Saburina 4 033 538-340 osnovnaskolasaburina@gmail.com http://www.ossaburina.edu.ba
OŠ “Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković” Javna osnovna škola Stari Grad Iza Hrida 15 033 532 324 os.hrid1@bih.net.ba http://www.ossmeh.edu.ba
OŠ “Vrhbosna” Javna osnovna škola Stari Grad Baruthana 60 033 240-100 osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba http://www.osvrhbosna.edu.ba
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” Javna osnovna škola Stari Grad Mjedenica 34 033 207-963, 062 108 181 ju@zavodmjedenica.ba https://zavodmjedenica.ba/
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju - osnovna škola Javna osnovna škola Centar Asima Ferhatovića 2 033/226-977, 033/211-790 cersig@bih.net.ba http://www.cersig.edu.ba/
Katolički školski centar - Osnovna škola Sarajevo Javna osnovna škola Centar Mehmed paše Sokolovića 11 +387 33 225 775 osnovna.skola@ksc-sarajevo.com http://www.ksc-sarajevo.edu.ba
OŠ “Alija Nametak” Javna osnovna škola Centar Zaima Šarca 15 033 211 - 075, 033 225 - 618, 033 408 - 760, 033 408 - 762 osansa.edu@osansa.edu.ba http://www.osansa.edu.ba
OŠ “Hasan Kaimija” Javna osnovna škola Centar Cicin han 93 033 559-906 info@oshkaimija.edu.ba http://www.oshkaimija.edu.ba
OŠ “Hasan Kikić” Javna osnovna škola Centar Gorica 27 033 445-137 hasan.kikic@oshkikic.edu.ba http://www.oshkikic.edu.ba
OŠ “Isak Samokovlija” Javna osnovna škola Centar Fra Anđela Zvizdovića 1 033 210-144 info@osis.edu.ba http://www.osis.edu.ba
OŠ “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” Javna osnovna škola Centar Braće Begić 19 033 220-491, 033 552-735 info@osmbklj.edu.ba http://www.osmbklj.edu.ba
OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Javna osnovna škola Centar Čekaluša 53 033 216-567 musacazimc@gmail.com http://www.osmccsa.edu.ba
OŠ “Nafija Sarajlić” Javna osnovna škola Centar Patriotske lige 57 033 209-232 info@osnsarajlic.edu.ba http://www.osnsarajlic.edu.ba/
OŠ “Safvet-beg Bašagić” Javna osnovna škola Centar Gimnazijska 1 033 205-923, 033 204-707 osnovnaskolasbb@gmail.com http://www.ossbb.edu.ba
OŠ “Vladislav Skarić” Javna osnovna škola Centar Terezija 48 033 212-031 info_osvs@osvs.edu.ba http://www.osvs.edu.ba
OŠ „Šip” Javna osnovna škola Centar Branilaca Šipa 24 033 408-550 ossip@ossip.edu.ba https://ossip.edu.ba/
OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević” Javna osnovna škola Centar Mehmed paše Sokolovića 2 033 221-338, 033 219-825 osssk@bih.net.ba http://www.ossskranjcevic.edu.ba