Kontakti

 1. Sekretar Ministarstva

Fejzić Abid

+387(0)33 562-126

abid.fejzic@mon.ks.gov.ba

 1. Viši referent - Tehnički sekretar 

Šehić Azra

+387(0)33 562-128

azra.sehic@mon.ks.gov.ba

 1. Viši referent za administrativno-tehničke poslove

Obhođaš Advija

+387(0)33 562-234

advija.obhodjas@mon.ks.gov.ba

 1. VKV Vozač 

Srna  Enes

 

enes.srna@mon.ks.gov.ba

 1. Pomoćni radnik za prijem i dostavu pošte – kurir

Čutuna Urfeta

+387(0)33 279-204

 

Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje

 1. Pomoćnik ministra za predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje

Čolić Nihada

+387(0)33 562-127

nihada.colic@mon.ks.gov.ba

 1. Šef odjeljenja za predškolski odgoj i  obrazovanje

Mulić Vahid

+387(0)33 279-214

vahid.mulic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za predškolski odgoj obrazovanje

Borovina Dina

+387(0)33 279-205

dina.borovina@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za predškolski odgoj obrazovanje

Lukač Fikret

+387(0)33 279-217

fikret.lukac@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za predškolski odgoj obrazovanje

Serdarević Mirela

+387(0)33 279-223

mirela.serdarevic@mon.ks.gov.ba

 1. Šef Odjeljenja za osnovni odgoj i  obrazovanje

Agić Džejna

+387(0)33 562-293

dzejna.agic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za osnovni odgoj i obrazovanje

Bosnić Zlata

+387(0)33 279-215

zlata.bosnic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za osnovni odgoj i obrazovanje

Rizvanović Aida

+387(0)33 279-261

aida.rizvanovic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za osnovni odgoj i obrazovanje

Trešnjo Arnela

+387(0)33 279-262

arnela.tresnjo@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za inkluziju

Mizdrak Melisa

+387(0)33 562-262

melisa.mizdrak@mon.ks.gov.ba

Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

 1. Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

Husić Lamija

+387(0)33 562-134

lamija.husic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za opće srednje obrazovanje

Husić Meliha

+387(0)33 279-222

meliha.husic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za opće srednje obrazovanje

Mešković Indira

+387(0)33 562-134

indira.meskovic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za srednje stručno obrazovanje  i obrazovanje odraslih

Hasković Olivera

+387(0)33 279-268

olivera.haskovic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za srednje stručno obrazovanje  i obrazovanje odraslih

Pleh Mina

+387(0)33 279-221

mina.pleh@mon.ks.gov.ba

Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove

 1. Pomoćnik ministra za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove

Kurtović  Ezudin

+387(0)33 562-164

ezudin.kurtovic@mon.ks.gov.ba

 1. Šef odjeljenja za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije

Adžanel Burim

+387(0)33 562-276

burim.adzanel@mon.ks.gov.ba

 1. Viši stručni saradnik za  međunarodnu saradnju i projekte

Kico Elma

+387(0)33 562-276

elma.kico@mon.ks.gov.ba

 1. Šef odjeljenja za normativno-pravne poslove  i harmonizaciju

Pašić Edina

+387(0)33 562-135

edina.pasic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove i harmonizaciju propisa

Kopić Adel

+387(0)33 562-135

adel.kopic@mon.ks.gov.ba

Sektor za ekonomske poslove

 1. Pomoćnik ministra za ekonomske poslove 

Selimović Sadeta

+387(0)33 770-193

sadeta.selimovic@mon.ks.gov.ba

 1. Šef odjeljenja za finansije i  računovodstvo

Mulaomerović Seada

+387(0)33 770-196

seada.mulaomerovic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za finansije i računovodstvo

Sladić Senad

+387(0)33 770-197

senad.sladic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za projektno-investicione poslove

Hercegovac Sanela

+387(0)33 770-196

sanela.hercegovac@mon.ks.gov.ba

 1. Viši stručni saradnik za finansije i računovodstvo

Mahmutović Elmedin

+387(0)33 770-197

elmedin.mahmutovic@mon.ks.gov.ba

 1. Šef odjeljenja za javne nabavke

Ramadanović-Kurić Ida

+387(0)33 279-267

ida.ramadanovic@mon.ks.gov.ba

 1. Viši stručni saradnik za javne nabavke

Subašić Adnan

+387(0)33 279-267

adnan.subasic@mon.ks.gov.ba

 1. Viši referent za javne nabavke

Mehmedović Nedim

+387(0)33 279-267

nedim.mehmedovic@mon.ks.gov.ba

Sektor za saobraćaj i edukaciju

 1. Pomoćnik ministra za saobraćaj i edukaciju

Kukuruz Sifet

+387(0)33 279-260

sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za rad autoškola i provođenje ispita iz oblasti bezbjednosti saobraćaja

Karaman Sead

+387(0)33 770-194

sead.karaman@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za  edukaciju i prevenciju iz oblasti provođenja propisa iz bezbjednosti saobraćaja  

Alić  Vesna

+387(0)33 279-210

vesna.alic@mon.ks.gov.ba

 1. Stručni savjetnik za  edukaciju i prevenciju iz oblasti provođenja propisa iz bezbjednosti saobraćaja

Efendić Naida

+387(0)33 279-259

naida.efendic@mon.ks.gov.ba

 1. Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove

Živojević Mirza

+387(0)33 770-194

mirza.zivojevic@mon.ks.gov.ba