Propisi ministarstva

Ukupno propisa: 80
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08, PDF icon 21/09, PDF icon 33/21, PDF icon 31/22 05.08.2022
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19 15.02.2022
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 89/17, PDF icon 8/17, PDF icon 9/18 15.02.2022
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21 15.02.2022
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21 15.02.2022
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15, PDF icon 11/19 15.02.2022
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17, PDF icon 30/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21 14.02.2022
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15, PDF icon 40/20 14.02.2022
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 30/19, PDF icon 33/21 14.02.2022
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/22 06.09.2022
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/21 14.02.2022
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/11, PDF icon 30/11, PDF icon 23/15, PDF icon 26/17 15.02.2022
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/19 15.02.2022
Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/20 14.02.2022
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 20/22, PDF icon 24/22 25.07.2022
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 46/16, PDF icon 12/21, PDF icon 20/22 20.05.2022
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/18, PDF icon 9/22, PDF icon 20/22 20.05.2022
Odluka o osnivanju javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 37/21 15.02.2022
Odluka o visini naknade članovima komisija koji se imenuju za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, a za koje korisnici usluga uplaćuju naknadu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 27/17 15.02.2022
Odluka o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/17, PDF icon 19/19 15.02.2022
Odluka o postupku, kriterijima za izbor i imenovanje, razlozima i procedurama za razrješenje i suspenziju upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/21 15.02.2022
Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javne ustanove Djeca Sarajeva, čija konačna imenovanja vrši vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/11 14.02.2022
Odluku o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 30/17 14.02.2022
Odluku o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/17 14.02.2022
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/16, PDF icon 27/21 14.02.2022
Odluka o preuzimanju i izmjenama i dopunama odluke o preuzimanju prava osnivača javnih ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/97 14.02.2022
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15, PDF icon 42/17, PDF icon 28/22 25.07.2022
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15, PDF icon 28/22 25.07.2022
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/22 28.03.2022
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/22 28.03.2022