Propisi ministarstva

Ukupno 1 - 30 od 199
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o visokom obrazovanju - Nevažeći (Prečišćeni tekst) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 42/13
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' Microsoft Office document icon 6/92, 8/93, 13/94
ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 'Službene novine Kantona Sarajevo'34/20 PDF icon 34/20
Zakon o izmjeni zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'34/20 PDF icon 34/20
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/03
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'35/20 PDF icon 35/20
Zakon o predškolskom odgoju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 88/07
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo'40/20 PDF icon 40/20
Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 123/07
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'40/20 PDF icon 40/20
Postupak osnivanja predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 18/03
Postupak osnivanja osnovne škole 'Službene novine Kantona Sarajevo'
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15
Postupak osnivanja srednje škole 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon preuzmi
Zakon o izmjeni zakona o osnvonom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'30/19 PDF icon 30/19
Zakon o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/21 PDF icon 33/21
Zakon o izmjeni zakona o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'30/19 PDF icon 30/19
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'23/17 PDF icon 23/17
Zakon o izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/21 PDF icon 33/21
Zakon o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/17 PDF icon 33/17
Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00
Zakon o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/21 PDF icon 33/21
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' Microsoft Office document icon 15/13
Zakon o izmjenama Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo'33/21 PDF icon 33/21
Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 43/09
Zakon o visokom obrazovanju (nevažeći) 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/10
Okvirni zakon o visokom obrazovanju 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 59/07
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/19