Propisi ministarstva

Ukupno propisa: 110
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/22 27.10.2022
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/22 06.10.2022
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 38/22 06.10.2022
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15, PDF icon 42/17, PDF icon 28/22 25.07.2022
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 45/15, PDF icon 28/22 25.07.2022
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/22 04.03.2022
Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/19 24.02.2022
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 34/12 17.02.2022
Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 24/18, PDF icon 13/20 15.02.2022
Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04 15.02.2022
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/21 15.02.2022
Pravilnik o osnivanju i radu eksperimentalne škole i predškolske ustanove 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00 15.02.2022
Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/18 15.02.2022
Pravilnik o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/13, PDF icon 9/16 15.02.2022
Pravilnik o načinu organizovanja predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama i načinu provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 36/13 15.02.2022
Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 2/20, PDF icon 24/20 15.02.2022
Pravilnik o uslovima i visini naknada u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila i Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/13 15.02.2022
Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 12/07, PDF icon 41/07, PDF icon 13/13 15.02.2022
Pravilnik o formiranju i radu Stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/16 15.02.2022
Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 12/00, PDF icon 10/01, PDF icon 22/04 15.02.2022
Pravilnik o sticanju zvanja vozača- instruktora motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 15/07, PDF icon 41/07 15.02.2022
Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/21 15.02.2022
Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/04 15.02.2022
Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 46/12 15.02.2022
Pravilnik o načinu i uvjetima provođenja poslova osposobljavanja i organizovanja ispita za vozača motornog vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 35/16, PDF icon 6/17, PDF icon 16/17, PDF icon 30/17 15.02.2022
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 32/19 15.02.2022
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 46/12, PDF icon 12/18, PDF icon 74/18, PDF icon 16/21 15.02.2022
Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave i laboratorijskog rada u srednjim školama u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 3/20 14.02.2022
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije u predškolskoj ustanovi 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 22/16 14.02.2022
Pravilnik o polaganju eksterne mature 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 25/18, PDF icon 17/19, PDF icon 24/19 14.02.2022