Organizacija i praćenje online nastave koristeći platformu Office 365 – za direktore osnovnih i srednjih škola (7.5.2020.) /Predavač: Vahid Čustović/