DOPUNA JAVNOG KONKURSA za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 93. Zakona o osnovnom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo br.23/17 i 33/17), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH", br.12/03, 34/03 i 65/13), člana 2. Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.35/17), ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje
DOPUNA JAVNOG KONKURSA za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Vrsta
Javni oglasi