Kontakti

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Adresa (Skenderija): Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo     
Adresa (Nedžarići): Aleja Bosne Srebrene bb, 6. kat   

Telefon: +387(0)33 562-128     
E-mail: mo@mo.ks.gov.ba 

Viši referent za administrativno-tehničke posloveObhođaš Advija+387(0)33 562-128advija.obhodjas@mo.ks.gov.ba
Sekretar MinistarstvaFejzić Abid+387(0)33 562-126abid.fejzic@mo.ks.gov.ba
VKV Vozač Srna Enes enes.srna@mo.ks.gov.ba
Pomoćni radnik za prijem i dostavu pošte – kurirČutuna Urfeta+387(0)33 279-204 

Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje

Pomoćnik ministra za predškolski i osnovni odgoj i obrazovanjeČolić Nihada+387(0)33 279-218nihada.colic@mo.ks.gov.ba
Šef odjeljenja za predškolski odgoj i obrazovanjeMulić Vahid+387(0)33 279-214vahid.mulic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za predškolski odgoj obrazovanjeLukač Fikret+387(0)33 279-217fikret.lukac@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za predškolski odgoj obrazovanjeSerdarević Mirela+387(0)33 279-223mirela.serdarevic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanjeHodžić Emil+387(0)33 562-165emil.hodzic@mo.ks.gov.ba
Šef Odjeljenja za osnovni odgoj i obrazovanje   
Stručni savjetnik za osnovni odgoj i obrazovanjeTrešnjo Arnela+387(0)33 279-262arnela.tresnjo@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za osnovni odgoj i obrazovanjeNermana Šehović+387(0)33 279-208nermana.sehovic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za osnovni odgoj i obrazovanjeFahira Kalajdžisalihović+387(0)33 562-164fahira.kalajdzisalihovic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za inkluzijuMizdrak Melisa+387(0)33 562-262melisa.mizdrak@mo.ks.gov.ba

Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslihHusić Lamija+387(0)33 562-166lamija.husic@mo.ks.gov.ba
Šef odjeljenja za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslihKukuruz Sifet+387(0)33 279-236sifet.kukuruz@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslihHasković Olivera+387(0)33 279-268olivera.haskovic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslihPleh Mina+387(0)33 279-221mina.pleh@mo.ks.gov.ba
Šef Odjeljenja za opće srednje obrazovanjeEnida Vehabović+387(0)33 562-164enida.vehabovic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za opće srednje obrazovanjeMešković Indira+387(0)33 562-134indira.meskovic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za opće srednje obrazovanjeHusić Meliha+387(0)33 279-222meliha.husic@mo.ks.gov.ba

Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove

Pomoćnik ministra za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne posloveKurtović Ezudin+387(0)33 279-215ezudin.kurtovic@mo.ks.gov.ba
Šef odjeljenja za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracijeAdžanel Burim+387(0)33 279-211burim.adzanel@mo.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju i projekteKico Elma+387(0)33 562-276elma.kico@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju i evropske integracijeBosnić Zlata+387(0)33 279-261zlata.bosnic@mo.ks.gov.ba
Šef odjeljenja za normativno-pravne poslove i harmonizacijuPašić Edina+387(0)33 562-135edina.pasic@mo.ks.gov.ba
Stručni saradnik za pravne posloveHurić Džejna +387(0)33 562-135dzejna.huric@mo.ks.gov.ba

Sektor za ekonomske poslove

Pomoćnik ministra za ekonomske poslove Selimović Sadeta+387(0)33 770-193sadeta.selimovic@mo.ks.gov.ba
Šef odjeljenja za finansije i računovodstvoMulaomerović Seada+387(0)33 770-196seada.mulaomerovic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za finansije i računovodstvoSladić Senad+387(0)33 770-197senad.sladic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za projektno-investicione posloveHercegovac Sanela+387(0)33 770-196sanela.hercegovac@mo.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za finansije i računovodstvoMahmutović Elmedin+387(0)33 770-197elmedin.mahmutovic@mo.ks.gov.ba
Šef odjeljenja za javne nabavkeRamadanović-Kurić Ida+387(0)33 279-267ida.ramadanovic@mo.ks.gov.ba
Viši stručni saradnik za javne nabavkeSubašić Adnan+387(0)33 279-267adnan.subasic@mo.ks.gov.ba
Viši referent za javne nabavkeMehmedović Nedim+387(0)33 279-267nedim.mehmedovic@mo.ks.gov.ba

Sektor za saobraćaj i edukaciju

Pomoćnik ministra za saobraćaj i edukacijuZilić Kemo+387(0)33 770-192kemo.zilic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za rad autoškola i provođenje ispita iz oblasti bezbjednosti saobraćajaKaraman Sead+387(0)33 770-194sead.karaman@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za edukaciju i prevenciju iz oblasti provođenja propisa iz bezbjednosti saobraćajaAlić Vesna+387(0)33 279-210vesna.alic@mo.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za edukaciju i prevenciju iz oblasti provođenja propisa iz bezbjednosti saobraćajaEfendić Naida+387(0)33 279-260naida.efendic@mo.ks.gov.ba
Samostalni referent za administrativno-tehničke posloveŽivojević Mirza+387(0)33 770-194mirza.zivojevic@mo.ks.gov.ba
Viši referent - Tehnički sekretar 
Šehić Azra+387(0)33 279-259azra.sehic@mo.ks.gov.ba