Kontakti

Viši referent za administrativno-tehničke poslove

Obhođaš Advija

+387(0)33 562-128

advija.obhodjas@mo.ks.gov.ba

Sekretar Ministarstva

Fejzić Abid

+387(0)33 562-126

abid.fejzic@mo.ks.gov.ba

VKV Vozač 

Srna  Enes

 

enes.srna@mo.ks.gov.ba

Pomoćni radnik za prijem i dostavu pošte – kurir

Čutuna Urfeta

+387(0)33 279-204

 

Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje

Pomoćnik ministra za predškolski i osnovni odgoj i obrazovanje

Čolić Nihada

+387(0)33 562-127

nihada.colic@mo.ks.gov.ba

Šef odjeljenja za predškolski odgoj i  obrazovanje

Mulić Vahid

+387(0)33 279-214

vahid.mulic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za predškolski odgoj obrazovanje

Lukač Fikret

+387(0)33 279-217

fikret.lukac@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za predškolski odgoj obrazovanje

Serdarević Mirela

+387(0)33 279-223

mirela.serdarevic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanje Hodžić Emil +387(0)33 562-165 emil.hodzic@mo.ks.gov.ba

Šef Odjeljenja za osnovni odgoj i  obrazovanje

 

 

 

Stručni savjetnik za osnovni odgoj i obrazovanje

Trešnjo Arnela

+387(0)33 279-262

arnela.tresnjo@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za osnovni odgoj i obrazovanje Nermana Šehović +387(0)33 562-127 nermana.sehovic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za inkluziju

Mizdrak Melisa

+387(0)33 562-262

melisa.mizdrak@mo.ks.gov.ba

 

Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

Husić Lamija

+387(0)33 562-166

lamija.husic@mo.ks.gov.ba

Šef odjeljenja za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Kukuruz Sifet

 

sifet.kukuruz@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za opće srednje obrazovanje

Husić Meliha

+387(0)33 279-222

meliha.husic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za opće srednje obrazovanje

Mešković Indira

+387(0)33 562-134

indira.meskovic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za srednje stručno obrazovanje  i obrazovanje odraslih

Hasković Olivera

+387(0)33 279-268

olivera.haskovic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za srednje stručno obrazovanje  i obrazovanje odraslih

Pleh Mina

+387(0)33 279-221

mina.pleh@mo.ks.gov.ba

 

Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove

Pomoćnik ministra za informatizaciju, međunarodnu saradnju, evropske integracije i pravne poslove

Kurtović  Ezudin

+387(0)33 562-164

ezudin.kurtovic@mo.ks.gov.ba

Šef odjeljenja za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije

Adžanel Burim

+387(0)33 562-276

burim.adzanel@mo.ks.gov.ba

Viši stručni saradnik za  međunarodnu saradnju i projekte

Kico Elma

+387(0)33 562-276

elma.kico@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Bosnić Zlata

+387(0)33 279-261

zlata.bosnic@mo.ks.gov.ba

Šef odjeljenja za normativno-pravne poslove  i harmonizaciju

Pašić Edina

+387(0)33 562-135

edina.pasic@mo.ks.gov.ba

Stručni saradnik za pravne poslove

Hurić Džejna  +387(0)33 562-135 dzejna.huric@mo.ks.gov.ba

 

Sektor za ekonomske poslove

Pomoćnik ministra za ekonomske poslove 

Selimović Sadeta

+387(0)33 770-193

sadeta.selimovic@mo.ks.gov.ba

Šef odjeljenja za finansije i  računovodstvo

Mulaomerović Seada

+387(0)33 770-196

seada.mulaomerovic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za finansije i računovodstvo

Sladić Senad

+387(0)33 770-197

senad.sladic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za projektno-investicione poslove

Hercegovac Sanela

+387(0)33 770-196

sanela.hercegovac@mo.ks.gov.ba

Viši stručni saradnik za finansije i računovodstvo

Mahmutović Elmedin

+387(0)33 770-197

elmedin.mahmutovic@mo.ks.gov.ba

Šef odjeljenja za javne nabavke

Ramadanović-Kurić Ida

+387(0)33 279-267

ida.ramadanovic@mo.ks.gov.ba

Viši stručni saradnik za javne nabavke

Subašić Adnan

+387(0)33 279-267

adnan.subasic@mo.ks.gov.ba

Viši referent za javne nabavke

Mehmedović Nedim

+387(0)33 279-267

nedim.mehmedovic@mo.ks.gov.ba

 

Sektor za saobraćaj i edukaciju

Pomoćnik ministra za saobraćaj i edukaciju Zilić Kemo +387(0)33 770-192 kemo.zilic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za rad autoškola i provođenje ispita iz oblasti bezbjednosti saobraćaja

Karaman Sead

+387(0)33 770-194

sead.karaman@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za  edukaciju i prevenciju iz oblasti provođenja propisa iz bezbjednosti saobraćaja  

Alić  Vesna

+387(0)33 279-210

vesna.alic@mo.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za  edukaciju i prevenciju iz oblasti provođenja propisa iz bezbjednosti saobraćaja

Efendić Naida

+387(0)33 279-260

naida.efendic@mo.ks.gov.ba

Samostalni referent za administrativno-tehničke poslove

Živojević Mirza

+387(0)33 770-194

mirza.zivojevic@mo.ks.gov.ba

Viši referent - Tehnički sekretar 
Šehić Azra +387(0)33 279-259 azra.sehic@mo.ks.gov.ba