Skip to main content

Ustanove

Tip ustanove Općina Adresa Telefon Email Web Ažuriraj
Privatna predškolska ustanova "Nova kockica" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Ul. Željeznička br. 18, Ilidža 061/203-815 info@kockica.ba https://kockica.ba/
Gimnazija Obala Javna srednja škola Centar Obala Kulina bana 3 033 214-960 gimnazijaobala@obala.edu.ba http://www.obala.edu.ba
Prva bošnjačka gimnazija Javna srednja škola Stari Grad Petrakijina 22 033 227 096 skola@bosnjackagim.edu.ba http://www.bosnjackagim.edu.ba/
Srednja građevinsko geodetska škola Javna srednja škola Centar Franca Lehara 5 033 214-543 info@ggs.edu.ba http://www.ggs.edu.ba
Željeznički školski centar Javna srednja škola Novo Sarajevo Ložionička 8 033 722-940 zsc@bih.net.ba http://www.zsc.edu.ba
Četvrta gimnazija Javna srednja škola Ilidža Mala aleja 69 033 636-704 cetvrta.gimnazija@gmail.com http://www.cetvrta-gimnazija.edu.ba
Prva gimnazija Javna srednja škola Centar Gimnazijska 3 033 203-567 prvagim@prva-gimnazija.edu.ba http://www.prva-gimnazija.edu.ba
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Javna srednja škola Novi Grad Aleja Bosne Srebrene 22 033 460-745 centarczsd@gmail.com http://www.czsd.edu.ba
Srednja elektrotehnička škola Javna srednja škola Novi Grad Safeta Zajke 2 033 650-989 ets@ets-sa.edu.ba http://www.ets-sa.edu.ba
Elektrotehnička škola za energetiku Javna srednja škola Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 37 033 611-386 noviskre@gmail.com http://www.etssa.edu.ba
Srednja ekonomska škola Javna srednja škola Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 39 033/724-611 ses@ses.edu.ba http://www.ses.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Labudovi" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Prvomajska 41 +387(0)33 643 194 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Dječiji grad" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Olimpijska bb +387(0)33 469-591 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Srećica" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Dobrinjske bolnice br. 4 +387(0)33 460-527 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Zeko" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Adema Buće 56 +387(0)33 644 880 info@djecasarajeva.edu.ba
Srednja muzička škola Sarajevo Javna srednja muzička škola Stari Grad Josipa Štadlera 1 033 441-958 info@muzickasa.edu.ba http://www.muzickasa.edu.ba
Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Javna srednja škola Stari Grad Medrese 9 033 531-675 tekstilnaskola@bih.net.ba http://www.msts.edu.ba
Srednja škola primijenjenih umjetnosti Javna srednja škola Centar Gimnazijska 11 033 226-963 sspu@artschoolsa.edu.ba http://www.artschoolsa.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Radost" Predškolske ustanove - javne Ilidža A. Bojovića bb +387(0)33 698-338 info@djecasarajeva.edu.ba
Quality Schools International - International School of Sarajevo (QSIS Sarajevo) Privatna osnovna škola koja radi po nastavnom planu druge države Centar Alipašina 41 033 424 450 sarajevo@qsi.org https://sarajevo.qsi.org/
OŠ "AL AMEL" Sarajevo Privatna osnovna škola koja radi po nastavnom planu druge države Ilidža Osik 58 + 387 33 23 02 94 https://alamelschools.ba/
Francuska osnovna škola CIFS Sarajevo Privatna osnovna škola koja radi po nastavnom planu druge države Novo Sarajevo Paromlinska 66 +387 33 611 011, +387 62 334 889 info@cifs.edu.ba https://cifs.edu.ba/
Internationale Deutsche Schule Sarajevo - Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo Privatna osnovna škola Centar Buka 11-13 +387 33 560-520 info@idss.ba https://idss.edu.ba/
Gazi Husrev-begova medresa Javna srednja škola Stari Grad Sarači 49 033 534-888 sekretar@medresasa.edu.ba http://www.medresasa.edu.ba/
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Javna srednja škola Centar Asima Ferhatovića 2 033/226-977, 033/211-790 cersig@bih.net.ba http://www.cersig.edu.ba
Druga gimnazija Javna srednja škola Centar Sutjeska 1 033 586 361 contact@2gimnazija.edu.ba http://www.2gimnazija.edu.ba
Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Sarajevo Javna srednja škola Centar Armaganuša 29 +387 33 205-942 info@pktss.com http://www.sts.edu.ba
Srednja medicinska škola Javna srednja škola Centar Tahmiščina 2 033 666-185 medicinska@yahoo.com http://www.sms.edu.ba
Katolički školski centar - srednja medicinska škola Javna srednja škola Centar Mehmed paše Sokolovića 11 033 225 775 medicinska@ksc-sarajevo.com http://www.ksc-sarajevo.com
Srednja medicinska škola - Jezero Javna srednja škola Centar Patriotske lige 67a 033 443-987 smsjezero@smsjezero.edu.ba http://www.smsjezero.edu.ba
Srednjoškolski centar Vogošća Javna srednja škola Vogošća Jošanička 119 033 432-638 mss1v@bih.net.ba http://www.mssvogosca.edu.ba
Srednja zubotehnička škola Javna srednja škola Centar Čekaluša 84 033 666-103 srednjazubotehnicka@gmail.com http://www.szs.edu.ba
Srednja ugostiteljsko-turistička škola Javna srednja škola Stari Grad Dugi sokak 9 + 387 33 232 828 sutsds@gmail.com http://www.suts-sa.edu.ba/
Predškolska ustanova SMART Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Kupreška br. 17 033/710-200 info@smartkids.ba https://smartkids.ba/
Predškolska ustanova “Behar” Ilijaš Predškolske ustanove - privatne Ilijaš Lješevo bb Ilijaš 033 402 587 pubehar@gmail.com http://www.behar.edu.ba/
Predškolska ustanova Vrtić “Sunce” Sarajevo Predškolske ustanove - privatne Centar Alipašina br. 41 060/ 30 - 44 - 603 vrtic.sunce@gmail.com
Predškolska ustanova "Dječiji vrtić Egipat" Predškolske ustanove - privatne Centar Bjelave 54 033/275 745, 060/323 61 73 vrticegipat@gmail.com
Predškolska ustanova "Hokus Pokus" Predškolske ustanove - privatne Centar Kranjčevićeva 13 033 843 124, 061 992 339 vrtic.hokuspokus@gmail.com
Vrtić "Sunce u Mjedenici" Predškolske ustanove - javne Stari Grad Mjedenica 34 +387 33 207 963 ju@zavodmjedenica.ba
PPU "Osmijeh" Predškolske ustanove - privatne Centar Braće Begić bb +387(0)33 219-073 osmijehvrtic@gmail.com http://vrticosmijeh.com/
Predškolska ustanova "Pony" Predškolske ustanove - privatne Centar Alipašina 37 +387(0)33 205-532 vrtic.pony@gmail.com
Gimnazija „Richmond Park College“ Sarajevo Privatna srednja škola Ilidža Francuske Revolucije bb 033 944-115 college@rps.edu.ba https://college.rps.edu.ba/
Međunarodna gimnazija "Richmond Park International Secondary School" Privatna srednja škola Ilidža Francuske revolucije bb 944-130 secondary@rps.edu.ba https://secondary.rps.edu.ba/
Privatna internacionalna gimnazija "Bloom" Privatna srednja škola Stari Grad Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/207-899 bloom@bloom.edu.ba http://www.bloom.edu.ba
Privatna ustanova Školski Centar Maarif Schools of Sarajevo (Škole „Maarif“ Sarajevo) - srednja škola Privatna srednja škola Novi Grad Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 033 257 267 info@ba.maarifschools.org https://ba.maarifschools.org/
BH Centar za obrazovanje odraslih Ustanove za obrazovanje odraslih Stari Grad Mula Mustafe Bašeskije br. 6, Sarajevo 033/265-775 info@bhcentar.ba http://www.bhcentar.ba/
Centar za edukaciju "Centrotrans", Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Ilidža Kurta Schorka br.14, Sarajevo 033/770-800 info@centrotrans.com
Privatna ustanova za obrazovanje odraslih „Senad Hair Academy“ Ustanove za obrazovanje odraslih Novo Sarajevo Grbavička br. 8a, Sarajevo +387 33 86 86 98 senadakademija@gmail.com
TRI D Centar za obrazovanje Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Alipašina bb, Sarajevo 033/867-595 kontakt@tri-d-centar.ba
Predškolska ustanova vrtić "Vrapčić" Predškolske ustanove - javne Centar Husrefa Redžića 5 +387(0)33 205-004 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Makovi" Predškolske ustanove - javne Centar Obala Maka Dizdara br. 10. +387(0)33 220-211 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Rosica" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Paromlinska 7 +387(0)33 525-028 info@djecasarajeva.edu.ba
Gimnazija Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology Privatna srednja škola Stari Grad Bistrik br. 7, 71000 Sarajevo 033 975 070 gimnazija@gssst.edu.ba http://www.gssst.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Dunje" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Brčanska bb +387(0)33 648 984 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Ribica" Predškolske ustanove - javne Hadžići Igmanska br.3 033/ 422 733 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Trešnjica" Predškolske ustanove - javne Vogošća Feriza Merzuka bb +387(0)33 433-881 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Skenderija" Predškolske ustanove - javne Centar Skenderija 20 +387(0)33 208-234 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Lane" Predškolske ustanove - javne Centar Hermana Koste 3 +387(0)33 202-981 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Višnjik" Predškolske ustanove - javne Centar Bolnička 38 +387(0)33 203-255 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Šareni voz" Predškolske ustanove - javne Centar Odobašina 10 +387(0)33 206-517 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Bajka" Predškolske ustanove - javne Stari Grad Vrbanjuša 35 +387(0)33 531-649 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Pčelica" Predškolske ustanove - javne Stari Grad Jekovac 1 +387(0)33 233-430 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Aprilski Cvjetovi" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Envera Šehovića 1 +387(0)33 650 483 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Kekec" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Ferde Hauptmana 36 +387(0)33 526-861 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Košuta" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Aleja Lipa 49 +387(0)33 617-322 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Lastavica" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Gradačačka 145 +387(0)33 641-542 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Leptirić" Predškolske ustanove - javne Centar Kranjčevićeva 23 +387(0)33 206-598 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Slavuj" Predškolske ustanove - javne Centar Josipa Vancaša 25 +387(0)33 226-440 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Biseri" Predškolske ustanove - javne Stari Grad Očaktanum 70 +387(0)33 536-220 info@djecasarajeva.edu.ba
OŠ “Srednje” Ilijaš Javna osnovna škola Ilijaš Srednje bb 033 489-047 osskolasrednje@bih.net.ba http://www.ossrednje.edu.ba
OŠ “Osman Nuri Hadžić” Javna osnovna škola Novi Grad Lava Tolstoja 6 033 460-362 direktor@osonh.edu.ba http://www.osonh.edu.ba
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" Javna osnovna škola Novo Sarajevo Azize Šaćirbegović 80 033 650-196 vnazor@hotmail.com http://www.vladimirnazor.edu.ba
Četvrta osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Put Famosa 33 033 698-202 cetvrta.osnovna@bih.net.ba http://www.oscetvrta.edu.ba
OŠ “Podlugovi“ Ilijaš Javna osnovna škola Ilijaš Žrtava genocida u Srebrenici 212 033 401-017, 033 428-760 skola.podlugovi@gmail.com http://www.ospodlugovi.edu.ba/
OŠ “Ćamil Sijarić” Javna osnovna škola Novi Grad Braće Mulić 16 033 544-301 oscamils1@gmail.com http://www.oscsijaricsa.edu.ba
Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo Javna osnovna muzička škola Novo Sarajevo Kemala Kapetanovića 43 033 651-523 ombsns@gmail.com http://www.ombsns.edu.ba/
Treća osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Nasihe Kapidžić Hadžić 1 033 638-473 info@trecaosnovna.edu.ba http://www.trecaosnovna.edu.ba
OŠ “Skender Kulenović” Javna osnovna škola Novi Grad Bulevar Mimar Sinana bb 033 451-600 http://www.os-sk.edu.ba
Deseta osnovna škola Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Osik 210 033 564-540 desetaosnovna@gmail.com https://desetaosnovna.edu.ba/
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” Javna osnovna škola Stari Grad Mjedenica 34 033 207-963, 062 108 181 ju@zavodmjedenica.ba https://zavodmjedenica.ba/
OŠ “Aleksa Šantić” Javna osnovna škola Novi Grad Branislava Nušića 95 033/461-300, 033/456-533 http://www.osas.edu.ba
OŠ “Velešićki heroji” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Velešići 2 033/ 214-584, 033/214-598 osvh@osvh.edu.ba http://www.osvh.edu.ba
Prva osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Mala aleja 15 033 639-575 posili@bih.net.ba http://www.osprvail.edu.ba
OŠ “9. maj” Hadžići-Pazarić Javna osnovna škola Hadžići Bjelašnička 51 033 416 623 9maj@bih.net.ba http://www.os9majpa.edu.ba
OŠ “Fatima Gunić” Javna osnovna škola Novi Grad Nerkeza Smailagića 18 033 545-181 osfatimagunic@yahoo.com http://www.osfg.edu.ba
OŠ “Pofalići” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Ivanjska 1 033 644-163 ospofalici@ospofalici.edu.ba http://www.ospofalici.edu.ba
OŠ “Kovačići” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Zagrebačka 22a 033 615-878 kovacici@bih.net.ba http://www.oskovacici.edu.ba
OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš Javna osnovna škola Ilijaš Krajiška bb 033/400-271, 033/400-458 oskolahs@yahoo.com http://www.oshs.edu.ba
JU Osnovna škola "Aneks" Javna osnovna škola Novi Grad Vrbovska bb, Sarajevo 033/658-883 osnovnaskolaaneks@gmail.com http://www.osaneks.edu.ba/
Prva privatna OŠ “Isa-beg Ishaković” Privatna osnovna škola Novo Sarajevo Banjalučka 14, 71000 Sarajevo 061/145-554 infoisabeg@ba.maarifschools.org
JU „Bosanski kulturni centar“ Kantona Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Branilaca Sarajeva br. 24, 71000 Sarajevo 033/586-777 info@bkc.ba https://bkc.ba
Centar za edukaciju i treninge " AZUR" Ustanove za obrazovanje odraslih Ilidža Vitomira Lukića br. 12a, 71000 Sarajevo 066/032-319 http://azur.ba
CPCD - SMART centar za obrazovanje odraslih Ustanove za obrazovanje odraslih Novo Sarajevo Marka Marulića 2/3 033 644-810 smart.rc@cpcd.ba
Internacionalni Univerzitet u Sarajevu - Centar za cjeloživotno učenje - IUS Life Ustanove za obrazovanje odraslih Ilidža Hrasnička cesta 15, Ilidža 033/957-188 iuslife@ius.edu.ba http://ius.edu.ba
Ustanova za obrazovanje odraslih "Nova zanimanja" Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Hamdije Kreševljakovića br. 18, Sarajevo +387 33 550 755 novazanimanja@gmail.com https://novazanimanja.ba/
Centar za edukaciju "DIZART" Ustanove za obrazovanje odraslih Novi Grad Halilovići br. 45, Sarajevo +38761131536 dizart.sa@gmail.com https://dizart.edu.ba/
Privredna komora Kantona Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Centar La Benevolencija br. 8, Sarajevo 033/250-100 info@pksa.ba http://www.pksa.ba
Centar za obrazovanje odraslih SERDA Ustanove za obrazovanje odraslih Novo Sarajevo Kolodvorska br. 6, Sarajevo 033/641-520 serda@serda.ba https://serda.ba/
Centar za obrazovanje odraslih Akademija Brezar Ustanove za obrazovanje odraslih Ilidža Stupska br. 3 033/842-952, 033/465-661 czoakademijabrezar@gmail.com https://akademija-brezar.com/
Centar za obrazovanje i poduzetništvo Ustanove za obrazovanje odraslih Vogošća Igmanska bb +387 33 425 365 info@cop.edu.ba http://www.cop.edu.ba
Privatna ustanova Školski Centar Maarif Schools of Sarajevo (Škole „Maarif“ Sarajevo) - osnovna škola Privatna osnovna škola Novi Grad Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 033 257 267 info@ba.maarifschools.org https://ba.maarifschools.org/
OŠ “Đulistan” Privatna osnovna škola Ilijaš Lješevo - Ilijaš 033 403-321 os_djulistan@yahoo.com http://www.djulistan.edu.ba
OŠ “Mehmed Handžić” Privatna osnovna škola Ilidža Hamze Čelenke 1 033 626-077 direktor@osmh.edu.ba http://www.osmh.edu.ba
Međunarodna osnovna škola „Richmond Park International Primary school" Privatna osnovna škola Ilidža Francuske revolucije bb 033 944-140 primary@rps.edu.ba https://primary.rps.edu.ba/
Privatna osnovna škola “Bloom” Privatna osnovna škola Stari Grad Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/207-899 bloom@bloom.edu.ba http://www.bloom.edu.ba
Multicom d.o.o - Centar za poslovnu edukaciju Ustanove za obrazovanje odraslih Novo Sarajevo Kolodvorska 5, Sarajevo +387 33 260 505 sarajevo@cpe.ba http://www.cpe.ba
Šabić d.o.o. - Pravni subjekat za obrazovanje odraslih Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Radićeva 4D, Sarajevo 033/557-020 salonimsabic@gmail.com
Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" Ustanove za obrazovanje odraslih Novi Grad Džemala Bijedića br. 122, Sarajevo 033/710-650 info@nahla.ba http://www.nahla.ba
Peta osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Umihane Čuvidine 58 033 515-177 petaosnovnaskola@yahoo.com http://www.ospeta.edu.ba
OŠ “Mirsad Prnjavorac” - Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Jošanička 51 033 430-910 mirsad.prnjavorac@osmp.edu.ba http://www.osmp.edu.ba
OŠ “Umihana Čuvidina” Javna osnovna škola Novi Grad Smaila Šikala 1 033 541-009 umihanac@bih.net.ba http://www.osuc.edu.ba
OŠ “Isak Samokovlija” Javna osnovna škola Centar Fra Anđela Zvizdovića 1 033 210-144 info@osis.edu.ba http://www.osis.edu.ba
Šesta osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Bare kod Stupa 63 033 623-405 osnovna_skola_sesta@yahoo.co.uk http://www.ossesta.edu.ba
OŠ “Zahid Baručija” – Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Omladinska 14 033 432-650 os.zahidbarucija@bih.net.ba http://www.oszb.edu.ba
OŠ “Avdo Smailović” Javna osnovna škola Novi Grad Adema Buće 151 033 619-155, 033 640-654 avsmail@bih.net.ba http://www.osasmailovic.edu.ba
OŠ “Vladislav Skarić” Javna osnovna škola Centar Terezija 48 033 212-031 info_osvs@osvs.edu.ba http://www.osvs.edu.ba
Sedma osnovna škola – Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Blažuj 118 033 761-630 sedma.os@bih.net.ba http://www.sedma-osnovna.edu.ba
OŠ “Zaim Kolar” – Dejčići Javna osnovna škola Trnovo Dejčići bb 438-001 +438-000 http://www.oszk.edu.ba
OŠ “Zajko Delić” - Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Kenana Brkanića 2 033 426-830 oszd@oszd.edu.ba http://www.oszd.edu.ba
OŠ “Mustafa Busuladžić” Javna osnovna škola Novi Grad Ahatovićka 51 033 629-574 osmustafabusuladzic@gmail.com http://www.osdobrosevici.edu.ba
Osnovna muzička škola Ilidža Javna osnovna muzička škola Ilidža Josipa Slavenskog 24 033 408-771 info@muzickail.edu.ba http://www.muzickail.edu.ba
Druga osnovna škola - Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Školska 1, Hrasnica 033 510-640 drugaosnovna@ymail.com http://www.osdruga.edu.ba
OŠ “Hasan Kikić” Javna osnovna škola Centar Gorica 27 033 445-137 hasan.kikic@oshkikic.edu.ba http://www.oshkikic.edu.ba
Osma osnovna škola – Amer Ćenanović Ilidža Javna osnovna škola Ilidža Ilirska 2 (Butmir) 033 771-316, 033 771-321 osma2010@bih.net.ba http://www.osmaosnovnail.edu.ba
OŠ “Izet Šabić” Hotonj – Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Donji Hotonj bb 033 481-090 osizetsabic@bih.net.ba http://www.osizetsabic.edu.ba
OŠ “Sokolje” Javna osnovna škola Novi Grad Numan-paše Ćuprilića 25 033/778-960, 033/778-962 direktor@ossokolje.edu.ba http://www.ossokolje.edu.ba
OŠ “Alija Nametak” Javna osnovna škola Centar Zaima Šarca 15 033 211 - 075, 033 225 - 618, 033 408 - 760, 033 408 - 762 osansa.edu@osansa.edu.ba http://www.osansa.edu.ba
Deveta osnovna škola Javna osnovna škola Ilidža Rakovička cesta 339 033 428-415 deveta.osnovna@gmail.com http://www.osdeveta.edu.ba
OŠ “Porodice ef. Ramić” – Vogošća Javna osnovna škola Vogošća Nova cesta 62 033 430-993 os.semizovac@bih.net.ba http://www.osramic.edu.ba
OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Javna osnovna škola Centar Čekaluša 53 033 216-567 musacazimc@gmail.com http://www.osmccsa.edu.ba
OŠ “Hilmi ef. Šarić” Hadžići-Tarčin Javna osnovna škola Hadžići Civilnih žrtava rata 36 033/428-395 oshilmi@bih.net.ba http://www.oshilmi.edu.ba
OŠ “Edhem Mulabdić” Javna osnovna škola Stari Grad Konak 1 033 236-044 osem@bih.net.ba http://www.osem.edu.ba
OŠ “Safvet-beg Bašagić” Javna osnovna škola Centar Gimnazijska 1 033 205-923, 033 204-707 osnovnaskolasbb@gmail.com http://www.ossbb.edu.ba
OŠ “Osman Nakaš” Javna osnovna škola Novi Grad Gradačačka 39 033 715 660 skola@osonakas.edu.ba http://www.osonakas.edu.ba
OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Javna osnovna škola Stari Grad Logavina 52 033 238-151, 033 447-246 mmb@osmmbsa.edu.ba http://www.osmmbsa.edu.ba
OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević” Javna osnovna škola Centar Mehmed paše Sokolovića 2 033 221-338, 033 219-825 osssk@bih.net.ba http://www.ossskranjcevic.edu.ba
OŠ “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak” Javna osnovna škola Centar Braće Begić 19 033 220-491, 033 552-735 info@osmbklj.edu.ba http://www.osmbklj.edu.ba
OŠ “Malta” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Marka Marulića 27 033 613-502 skola.malta@gmail.com http://www.osmalta.edu.ba
OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Javna osnovna škola Novi Grad Žrtava fašizma 14 033 644-897 mmdizdar@yahoo.com http://www.osmmdsa.edu.ba
OŠ “Saburina” Javna osnovna škola Stari Grad Saburina 4 033 538-340 osnovnaskolasaburina@gmail.com http://www.ossaburina.edu.ba
OŠ “ 6.mart ” Hadžići Javna osnovna škola Hadžići Ulica 6. marta broj 1 033 420-120 os6mart@bih.net.ba http://www.os6mart.edu.ba
OŠ “Čengić Vila I” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Fetaha Bećirbegovića 2 033 678-220 info@oscvila1.edu.ba http://www.oscvila1.edu.ba
OŠ “Nafija Sarajlić” Javna osnovna škola Centar Patriotske lige 57 033 209-232 info@osnsarajlic.edu.ba http://www.osnsarajlic.edu.ba/
OŠ “Hrasno” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Porodice Ribar 2 033 647-451, 033 651-120 info@oshrasno.edu.ba http://www.oshrasno.edu.ba
OŠ “Behaudin Selmanović” Javna osnovna škola Novi Grad Viteška 6, Briješće, Sarajevo 033 780-020 os.bs@bih.net.ba http://www.osbs.edu.ba
OŠ “Šejh Muhamed efendija Hadžijamaković” Javna osnovna škola Stari Grad Iza Hrida 15 033 532 324 os.hrid1@bih.net.ba http://www.ossmeh.edu.ba
OŠ “Hasan Kaimija” Javna osnovna škola Centar Cicin han 93 033 559-906 info@oshkaimija.edu.ba http://www.oshkaimija.edu.ba
OŠ “Grbavica I” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Grbavička 14 033 661- 278, 033 651-337 osgrbavica1@hotmail.com http://osgrbavica1.edu.ba/
OŠ “Džemaludin Čaušević” Javna osnovna škola Novi Grad Prvomajska 24 033/713-820, 033/713-821 os.dc@bih.net.ba http://www.oscausevic.edu.ba
OŠ “Hamdija Kreševljaković” Javna osnovna škola Stari Grad Carina 2 033 272-720 hamdijakresevljakovic@yahoo.com http://www.oshk.edu.ba
Katolički školski centar - Osnovna škola Sarajevo Javna osnovna škola Centar Mehmed paše Sokolovića 11 +387 33 225 775 osnovna.skola@ksc-sarajevo.com http://www.ksc-sarajevo.edu.ba
OŠ “Grbavica II” Javna osnovna škola Novo Sarajevo Behdžeta Mutevelića bb 033 642-642 http://www.osgrbavica2.edu.ba
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Javna srednja škola Novo Sarajevo Velešići br. 2, 71000 Sarajevo 033/561-940 kontakt@ssskskola.edu.ba http://ssskskola.edu.ba/
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Javna srednja škola Stari Grad Hamdije Kreševljakovića br. 55 033/262-900 mspvps@mspvps.edu.ba http://mspvps.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Iskrica" Predškolske ustanove - javne Centar Patriotske lige br. 16. +387(0)33 202-851 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova “Palčić” Sarajevo Predškolske ustanove - privatne Centar Jukićeva do br. 1, Sarajevo Koševsko brdo 033 219 142 palcic.info@gmail.com
Predškolska ustanova "Richmond Park International Preschool" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Francuske revolucije bb, Ilidža, Sarajevo 033 944-163, 033 944-165 preschool@rps.edu.ba https://preschool.rps.edu.ba/
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Javna srednja škola Novo Sarajevo Vilsonovo šetalište 11, Sarajevo 033 / 641 - 036 info@ssodd.edu.ba http://www.ssodd.edu.ba
Srednjoškolski centar Hadžići Javna srednja škola Hadžići 6. mart br. 19, Hadžići 033 580 716 sscha@bih.net.ba http://www.sscha.edu.ba
Srednja škola metalskih zanimanja Javna srednja škola Centar Zmaja od Bosne br. 8, Sarajevo 033/275-600 http://www.jussmz.com.ba
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Javna srednja škola Novo Sarajevo Azize Šaćirbegović 80 033 655-950 skola@strucnoobraz.edu.ba http://strucnoobraz.edu.ba/
Srednja mašinska tehnička škola Javna srednja škola Centar Zmaja od Bosne 8 033 275-620 smts@bih.net.ba http://www.smts.edu.ba
Treća gimnazija Javna srednja škola Novo Sarajevo Vilsonovo šetalište 16 +387 33 724 500 info@treca-gimnazija.edu.ba http://www.treca-gimnazija.edu.ba
Gimnazija Dobrinja Javna srednja škola Novi Grad Senada Poturka Senčija bb 033 464 284 gdobrinja@gdobrinja.edu.ba http://www.gdobrinja.edu.ba
Katolički školski centar – Opća realna gimnazija Javna srednja škola Centar Mehmed Paše Sokolovića 11 033/225-775 gimnazija@ksc-sarajevo.com http://www.ksc-sarajevo.com
Privatna predškolska ustanova ''Bloom'', Sarajevo Predškolske ustanove - privatne Stari Grad Nalina 16, Stari Grad Sarajevo 033/207-899 bloom@bloom.edu.ba http://www.bloom.edu.ba/
Dječiji vrtić “SVETA OBITELJ” Predškolske ustanove - privatne Ilidža Nikole Šopa 50a, Ilidža – Stup 033/471-411 vrtic@caritas-vrhbosna.ba http://www.caritas-sarajevo.ba
Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “AMEL i NUR” Predškolske ustanove - privatne Ilidža Hamze Čelenke 1, Ilidža 033 620 080 https://www.amelinur.ba/
OŠ “Vrhbosna” Javna osnovna škola Stari Grad Baruthana 60 033 240-100 osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba http://www.osvrhbosna.edu.ba
OŠ “Meša Selimović” Javna osnovna škola Novi Grad Geteova 16 033 543-113 mesaselimovic1@gmail.com http://www.osmssa.edu.ba
Privatna predškolska ustanova "Al-Amel" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Osik br. 60, 71210 Ilidža 033/230-357 vrticalamel@gmail.com
Privatna predškolska ustanova "Bambini" Predškolske ustanove - privatne Hadžići Industrijska zona Garovci br.2, 71240 Hadžići 061/271-420 info@bambini.ba http://www.bambini.ba
PU "Waldorfski vrtić Kolibica" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 22, Stup, 71000 Sarajevo 061719886 vrtickolibica@yahoo.com
Predškolska ustanova "Kid IUS" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Hrasnička cesta 15, Ilidža 033/957-490 info@kidius.ba http://www.kidius.ba
Privatna ustanova Školski centar Maarif Schools of Sarajevo (Škole "Maarif" Sarajevo) - vrtić Maarif Mojmilo Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Hasiba Brankovića 2A, Sarajevo 033/257-262 kindergarten@ba.maarifschools.org
Predškolska ustanova “Akademija radosti” Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Emerika Bluma br. 27, Sarajevo 060 302 7780 adac@adac.ba https://adac.ba/bs/
Predškolska ustanova "Tom&Jerry prijatelji djece" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Dobrinjska br. 209 060/3068482 vrtic.tomandjerry@gmail.com
Predškolska ustanova Vrtić Cvrčak 2 Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Saliha Udžvarlića 1 061/412-595 cvrcakvrticsarajevo@gmail.com
Predškolska ustanova "ĆU-ĆU" Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Trg međunarodnog prijateljstva br. 8 033/864-918 vrtic.cucu@gmail.com https://vrticcucu.edu.ba/
Predškolska ustanova "Sretno djetinjstvo" Sarajevo Predškolske ustanove - privatne Ilidža Džemala Bijedića br. 297A +387(0)33 695-013 sretnodjetinjstvo2016@gmail.com http://www.sretnodjetinjstvo.ba/
Privatna predškolska ustanova vrtić „Bombon“ Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Azize Šaćirbegović br. 9 061 70 70 57 info@bombon.ba http://www.bombon.ba/
Predškolska ustanova "International Montessori House" Sarajevo Predškolske ustanove - privatne Centar Buka 11-13, Mejtaš 71000 Sarajevo +387 (0)33 267 965 info-mejtas@montessorihouse.ba http://www.montessorihouse.ba/
Privatna predškolska ustanova vrtić „Bombon 2“ Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Paromlinska 36 033 875 944 info2@bombon.ba http://www.bombon.ba/
Privatna predškolska ustanova "Suncokret" Predškolske ustanove - privatne Centar Branilaca Šipa 25 060 32 33 667 ppusuncokret@gmail.com
OŠ “Hadžići” Javna osnovna škola Hadžići Zlatnih ljiljana 57, 71240 Hadžići 033 408 810 oshadzici@oshadzici.edu.ba http://www.oshadzici.edu.ba/
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" - Predškolski odjel "More nade" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Kemala Kapetanovića 43 033/654-990 vnazor@hotmail.com http://www.vladimirnazor.edu.ba/
Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš Javna srednja škola Ilijaš Kakanjska 16, Ilijaš 71380 033 400-813 info@scilijas.com.ba https://scilijas.com.ba/
BH centar Predškolska ustanova AN-NUR Predškolske ustanove - privatne Hadžići 6. mart 56 062/878-908, 033/265-775 vrtic@bhcentar.ba http://www.vrtic.ba
BH centar Predškolska ustanova SAN Predškolske ustanove - privatne Stari Grad Bentbaša 1A 061/742-166, 033/265-775 vrtic@bhcentar.ba http://www.vrtic.ba
BH centar Predškolska ustanova CICIBAN Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Hajrudina Šabanije 52 033/836-234, 033/265-775 vrtic@bhcentar.ba http://www.vrtic.ba
BH centar Predškolska ustanova VOGOLINO Predškolske ustanove - privatne Vogošća Jošanička 55 033/430-960, 033/265-775 vrtic@bhcentar.ba http://www.vrtic.ba
PPOŠ Isa-beg Ishaković, vrtić Maarif kindergarten - Vraca Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Banjalučka 14, Sarajevo 033 257 261
PPU Discover Me Academy Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Avde Smajlovića 7 i 9 +387 33 860 000 office@dma.ba http://www.dma.ba/
Centar za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Skenderija 72, Sarajevo 033-214-607 dekanatpf@pf.unsa.ba
Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić” Sarajevo Javna osnovna muzička škola Stari Grad Josipa Štadlera 1 033 444 234 omstaj@omsmp.com.ba https://omsmp.edu.ba/
Predškolska ustanova "Bilingual Nursery School" Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Trebinjska 8A 033 973 091, 061 949 717 bilingualnursery@hotmail.com
Predškolska ustanova "Bonum" Predškolske ustanove - privatne Centar Alipašina 22A 033 565 255, 033 465 331, 033 460 375 info@vrticbonum.org https://www.vrticbonum.org/
Peta gimnazija Javna srednja škola Novi Grad Senada Poturka Senčija bb 033 235-521, 033 768-880 petagimnazija@yahoo.com http://www.peta-gimnazija.edu.ba
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Javna srednja škola Ilidža Emira Bogunića Čarlija 2 033 764-225 sgts@sgts.edu.ba http://www.sgts.edu.ba
PPU "Kids Land" Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 38-40 033/618-564 info@kidsland.ba http://www.kidsland.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Ilijaš" Predškolske ustanove - javne Ilijaš Kakanjska br. 15, Ilijaš +387(0)33 402-217 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Mašnica" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Kemala Kapetanovića 25 +387(0)33 661-505 info@djecasarajeva.edu.ba
Perzijsko-Bosanski koledž sa internatom Privatna srednja škola Ilijaš Lješevo b.b. 033 402-204 http://www.pbk.edu.ba
Predškolska ustanova "Panda školarac Otoka" Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Džemala Bijedića 128 0644008280 pandaskolaracotoka@gmail.com
Predškolska ustanova "Panda školarac Otoka" - podružnica "Panda baby" Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Džemala Bijedića 130 0644008280 pandababyotoka@gmail.com
Predškolska Ustanova "Ću-Ću 2" Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Trg međunarodnog prijateljstva 10 033/840 507 vrtic.cucu@gmail.com https://vrticcucu.edu.ba/
Privatna predškolska ustanova " Pahuljica" Predškolske ustanove - privatne Centar Kranjčevićeva 15 033/877-304 uciteljice.pahuljica@gmail.com
Predškolska ustanova "Panda školarac" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Midhata Hujdura Hujke broj 33 061 614 431 pandaskolarac@gmail.com
Privatna predškolska ustanova "Dječiji koraci" Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Trg Grada Pratoa do 2 033448618 vrticdjecijikoraci@gmail.com
Privatna Predškolska ustanova „Predškolski centar Skippy“ Sarajevo Predškolske ustanove - privatne Ilidža Pijačna 8, Stup 061/633-988 kontakt@skippy.ba https://skippy.ba/
Srednja škola "Al Amel" Privatna srednja škola koja radi po nastavnom planu druge države Ilidža Osik 58, Osjek, Ilidža, Sarajevo + 387 33 23 02 94 s.skolaalamel@gmail.com https://alamelschools.ba/
Predškolska ustanova "Bonum" - Vrtuljak Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Semira Frašte bb 033 465-331 info@vrticbonum.org
PU Pčelice Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Džemala Bijedića 160 061 364 225 vrtic.pcelice@hotmail.com
Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “AMEL i NUR” - Vogošća Predškolske ustanove - privatne Vogošća Tome Mendeša bb. 033 424-961 nur@amelinur.ba https://www.amelinur.ba/
Predškolska ustanova Mali princ Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Esada Pašalića br. 10. 033 225-566 vrticmp@gmail.com
PU Zvjezdice Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Ramiza Salčina 88 061 364-225 vrtic.pcelice@hotmail.com
Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “AMEL i NUR” - Dobrinja Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Senada Poturka Senčija br 27f 033 451-349 nur@amelinur.ba https://www.amelinur.ba/
Predškolska ustanova Vrtić Cvrčak 3 Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Saliha Udžvarlića br. 10 061/412-595 cvrcakvrticsarajevo@gmail.com
Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “AMEL i NUR” Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Zagrebačka br. 55. 033 523-550 nur@amelinur.ba
Predškolska ustanova Vrtić Cvrčak 1 Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Kalesijska br. 14. 061/412-595 cvrcakvrticsarajevo@gmail.com
Predškolska ustanova "Tom&Jerry prijatelji djece" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Dobrinjska br. 211 060/3068482 vrtic.tomandjerry@gmail.com
JU OŠ “Džemaludin Čaušević” Ustanove za obrazovanje odraslih Novi Grad Prvomajska 24 033/713-820 os.dc@bih.net.ba
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ustanove za obrazovanje odraslih Ilijaš Kakanjska 16, Ilijaš 71380 033/400-815 direktor@scilijas.edu.ba https://scilijas.com.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Maslačak 2" Predškolske ustanove - privatne Centar Hadži Idrizova br. 10. 033 225-566 ppu.maslacak@gmail.com
Privredno društvo Edukativni centar "FINconsult" Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Asima Ferhatovića br. 2 033/204-769 finconsult.sa@bih.net.ba
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Patriotske lige 67a 033/443-987 smsjezero@smsjezero.edu.ba
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Ustanove za obrazovanje odraslih Stari Grad Hamdije Kreševljakovića br. 55 033/262-900 mspvps@mspvps.edu.ba
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Novo Sarajevo Velešići br. 2 033/561-940 ssskskola@ssskskola.edu.ba
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Franca Lehara 5 033/214-543 info@ggs.edu.ba
JU Srednjoškolski centar Hadžići Ustanove za obrazovanje odraslih Hadžići 6. mart br.19, 71240 Hadžići 033/580-716 sscha@bih.net.ba
JU Srednja škola metalskih zanimanja, Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Zmaja od Bosne 8 033/275-600 metalskaskola@bih.net.ba https://www.jussmz.com.ba/
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Ustanove za obrazovanje odraslih Novo Sarajevo Vilsonovo šetalište 11 033/641-036 info@ssodd.edu.ba http://www.ssodd.edu.ba/
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Patriotske lige 41 033/668-768 dekanat@fasto.unsa.ba https://fasto.unsa.ba/
PU "Ljubičica" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Latička 10. 061 364 225 vrtic.pcelice@hotmail.com
PU Vrtić "Durra" Predškolske ustanove - privatne Ilidža Ibrahima hfz.Riđanovića br. 21 033 877 644 durrakindergarten@gmail.com
Predškolska ustanova vrtić "Razigrani dani" Predškolske ustanove - javne Centar Patriotske lige 35 033/ 444 125 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Bulbuli" Predškolske ustanove - javne Stari Grad Hulusina br.10 033/ 233 550 info@djecasarajeva.edu.ba
JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo Ostalo Novi Grad Aleja Bosne Srebrene bb +387(0)33 778-605 info@irpo.ba https://irpo.ba/
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju - osnovna škola Javna osnovna škola Centar Asima Ferhatovića 2 033/226-977, 033/211-790 cersig@bih.net.ba http://www.cersig.edu.ba/
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu - osnovna škola Javna osnovna škola Novi Grad Aleja Bosne Srebrene 22 033 460-745 centarczsd@gmail.com http://www.czsd.edu.ba/
Quality Schools International - International School of Sarajevo (QSIS Sarajevo) - srednja škola Privatna srednja škola koja radi po nastavnom planu druge države Centar Alipašina 41 033 424 450 sarajevo@qsi.org https://sarajevo.qsi.org/
SREDNJA POSLOVNA ŠKOLA Privatna srednja škola Ilidža Hamze Čelenke 1 info@sps.edu.ba https://sps.edu.ba/
OŠ „Šip” Javna osnovna škola Centar Branilaca Šipa 24 033 408-550 ossip@ossip.edu.ba https://ossip.edu.ba/
OŠ „Stari Ilijaš“ Javna osnovna škola Ilijaš Bosanski put 151 033 402-400, 033 402-300 stariilijas@bih.net.ba https://stari-ilijas.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Ljiljani" Predškolske ustanove - javne Vogošća Omladinska br.12 033/423 002 info@djecasarajeva.edu.ba
Predškolska ustanova vrtić "Zvončić" Predškolske ustanove - javne Novo Sarajevo Zmaja od Bosne br.38 033/ 663 789 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Aneks" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Vrbovska bb 033/ 408 990 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova "Bonum" - Skriveno blago Predškolske ustanove - privatne Ilidža Ismeta Alajbegovića Šerbe 51 033 460-375 info@vrticbonum.org
Dječiji vrtić “Sveta obitelj” - podružnica Višnjik Predškolske ustanove - privatne Centar Višnjik 6. 033 471-411 vrtic@caritas-vrhbosna.ba
Predškolska ustanova vrtić "Maslačak 1" Predškolske ustanove - privatne Centar Hamdije Kreševljakovića br. 50 033 225-566 ppu.maslacak@gmail.com
Predškolska ustanova vrtić "Žubor" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Teheranski trg br.8 033/ 246 462 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Žiš" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Safeta Zajke br.6 033/ 256 299 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Vjeverica" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Trg međunarodnog prijateljstva br. 4 033/ 213 528 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Umihana Čuvidina" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Smaila Šikala br. 1 033/ 213 531 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Lužani" Predškolske ustanove - javne Ilidža Lužani bb 033/ 407 179 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
Predškolska ustanova vrtić "Kadifica" Predškolske ustanove - javne Novi Grad Hamdije Kapidžića 1-2 033/ 586 482 info@djecasarajeva.edu.ba https://djecasarajeva.edu.ba/
PU "Pčelice" - podružnica "Cvjetići" Predškolske ustanove - privatne Novo Sarajevo Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 23 a 061 364 225 vrtic.pcelice@hotmail.com
Akademija savremenog komuniciranja Ustanove za obrazovanje odraslih Novi Grad Hasiba Brankovića 2A +387 33 491 000 info@mediacentar.net
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Stari Grad Dugi sokak 9 + 387 33 232 828 sutsds@gmail.com
Ustanova socijalne zaštite „Hilfswerk kuća podrške“ Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Mis Irbina 10 033/525-372 kuca.podrske@hwi.ba
JU Srednja medicinska škola Sarajevo Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Tahmiščina 2 033/207-134 medicinska@yahoo.com
Poslovno-obrazovni centar UPFBiH Ustanove za obrazovanje odraslih Centar Maršala Tita 6 033 552-460 info@upfbih.ba
Privatna predškolska ustanova "Dječije radosti" Predškolske ustanove - privatne Novi Grad Briješćanska br. 16, Sarajevo 061/606-765 ppudjecijeradosti@gmail.com