Skip to main content

Sektor za saobraćaj i edukaciju

(1) U Sektoru za saobraćaj i edukaciju vrše se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje prijedloga politike u vezi sa provođenjem zakona i podzakonskih akata u oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH; provođenje aktivnosti koje se odnose na poslove u vezi sa primjenom Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini; organizovanje polaganje ispita za vozača motornih vozila i to: ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima, ispit iz poznavanja pružanja prve pomoći i ispit iz upravljanja motornim vozilom; objavljivanje javnih poziva za kandidate za sticanje licence i sticanje zvanja instruktor vožnje; objavljivanje javnih poziva za kandidate za člana komisije za provođenje polaganja ispita za vozača motornog vozila; organizovanje i provođenje pripremne nastave i ispita za kandidate za sticanje licence i sticanje zvanja instruktor vožnje; obavljanje poslova koji se odnose na reverifikaciju i verifikaciju autoškola; obavljanja stručnog nadzora nad radom autoškola; organizovanje i provođenje provjere poznavanja saobraćajnih propisa za vozače koji imaju položen vozački ispit, a dobiju kaznene bodove zbog nepoštivanja propisa iz oblasti saobraćaja; obavljanje poslova koji se odnose na provedbu Protokola o saradnji sa KJKP "GRAS", a odnose se na organizaciju i provođenje ispita za vozače tramvaja i trolejbusa; pripremanje propisa iz ove oblasti i iz nadležnosti ovog Ministarstva; uspostavljanje i vođenje odgovarajućih registara propisanih zakonom i podzakonskim aktima; uspostavljanje i vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije propisane zakonom i podzakonskim aktima, u materijalnom i elektronskom obliku; praćenje kadrovske osposobljenost svih učesnika u provođenju relevantnih propisa i osiguranje uslova za njihovo stručno usavršavanje; dostavljanje izvještaja, analiza, informacija i saopćenja nadležnim organima; organizovanje i provođenje poslova u vezi školskih saobraćajnih patrola; vršenje edukacije djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih i srednjih škola iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja; provođenje saobraćajne preventivne akcije u cilju poboljšanja sigurnosti saobraćaja, posebno za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao i za širu populaciju; obavljanje stručnih istraživanja i izdavanje publikacija iz oblasti sigurnosti saobraćaja za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao i za širu populaciju, obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora u skladu sa zakonom, drugim propisima i po nalogu ministra.

(2) U okviru Sektora za saobraćaj i edukaciju formirana su dva odjeljenja kao unutrašnje jedinice i to:

  1. Odjeljenje za autoškole i provođenje praktičnog dijela vozačkog ispita kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na organizovanje polaganja ispita za vozača motornih vozila iz upravljanja motornim vozilom i nadzor nad provođenjem ispita; izrada i podjela uvjerenja o položenom ispitu iz upravljanja motornim vozilom; utvrđivanje prijedloga politike u vezi sa provođenjem zakona i podzakonskih akata u oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini; provođenje aktivnosti koje se odnose na poslove u vezi sa primjenom Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini; obavljanje poslova koji se odnose na reverifikaciju i verifikaciju autoškola; obavljanje stručnog nadzora nad radom autoškola, pripremanje propisa iz ove oblasti i iz nadležnosti ovog Ministarstva; uspostavljanje i vođenje odgovarajućih registara propisanih zakonom i podzakonskim aktima; pripremanje propisa iz nadležnosti sektora; uspostavljanje i vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije propisane zakonom i podzakonskim aktima, u materijalnom i elektronskom obliku; praćenje kadrovske osposobljenosti svih učesnika u provođenju relevantnih propisa i osiguranje uslova za njihovo stručno usavršavanje; dostavljanje izvještaja, analiza, informacija i saopćenja nadležnim organima; obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Odjeljenja u skladu sa Zakonom, drugim propisima.

 

  1. Odjeljenje za edukaciju, provođenje teorijskog dijela vozačkog ispita i prevenciju u saobraćaju kao unutrašnja organizaciona jedinica obrazovana je za vršenje poslova koji se odnose na: organizujenje polaganja ispita za vozača motornih vozila i to: ispita iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i ispita iz poznavanja pružanja prve pomoći; izrada i podjela uvjerenja o položenom ispitu iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja i poznavanja pružanja prve pomoći; objavljivanje javnih poziva za kandidate za sticanje licenci i sticanje zvanja instruktor vožnje; organizovanje i provođenje provjere poznavanja saobraćajnih propisa za vozače koji imaju položen vozački ispit, a dobiju kaznene bodove zbog nepoštivanja propisa iz oblasti saobraćaja; uspostavljanje i vođenje odgovarajuće dokumentacije, registara i evidencija propisanih zakonom i podzakonskim aktima, u materijalnom i elektronskom obliku; vođenje evidencija i arhive o provedenim ispitima; pripremanje propisa iz nadležnosti sektora; organizovanje i provođenje pripremne nastave i ispite za kandidate za sticanje licence i sticanje zvanja instruktor vožnje; obavljanje poslova koji se odnose na provedbu Protokola o saradnji sa KJKP "GRAS", a odnose se na organizaciju i provođenje ispita iz poznavanja propisa za vozače tramvaja i trolejbusa; vršenje edukacije djece predškolskog uzrasta i školskog uzrasta iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja; provođenje saobraćajne preventivne akcije u cilju poboljšavanja opće sigurnosti saobraćaja, posebno za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao i za širu populaciju; obavljanje stručnih istraživanja i izdavanje publikacija iz oblasti sigurnosti saobraćaja za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao i za širu populaciju i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Odjeljenja u skladu sa Zakonom, drugim propisima.

Kontakt

Pomoćnik ministra za saobraćaj i edukaciju

Zilić Kemo

+387(0)33 770-192

kemo.zilic@mo.ks.gov.ba