Sektor za saobraćaj i edukaciju

  Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne srebrene bb
  Kemo ZILIĆ
  kemo.zilic@mo.ks.gov.ba
  Funkcija
  POMOĆNIK MINISTRA
  Telefon
  +387(0)33 770-192
  +387(0)33 770-194

  Sektor za saobraćaj i edukaciju vrši poslove koji se odnose na: utvrđuje prijedlog politike u vezi sa provođenjem zakona i podzakonskih akata u oblasti bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH; provodi aktivnosti koje se odnose na: poslove u vezi sa primjenom Zakona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini; organizira polaganje ispita za vozača motornih vozila i to: ispit iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, ispit iz upoznavanja pružanja prve pomoći i ispit iz upravljanja motornim vozilom; objavljuje javne pozive za kandidate za sticanje licence i sticanje zvanja instruktor vožnje; organizira i provodi pripremnu nastavu i ispite za kandidate za sticanje licence i sticanje zvanja instruktor vožnje; obavljanje poslova koji se odnose na reverifikaciju i verifikaciju autoškola; obavlja stručni nadzor nad radom autoškola; organizira i provodi provjeru poznavanja saobraćajnih propisa i predavanja za vozače koji imaju položen vozački ispit, a dobiju kaznene bodove zbog nepoštovanja propisa iz oblasti saobraćaja; obavljanje poslova koji se odnose na provedbu Protokola o saradnji sa KJKP „GRAS“, a odnose se na organizaciju i provođenje ispita za instruktore tramvaja i trolejbusa te vozače tramvaja i trolejbusa; priprema propise iz ove oblasti i iz nadležnosti ovog Ministarstva; uspostavlja i vodi odgovarajuće registre propisane zakonom i podzakonskim aktima; uspostavlja i vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidenciju propisane zakonom i podzakonskim aktima, u materijalnom i elektronskom obliku; prati kadrovsku osposobljenost svih učesnika u provođenju relevantnih propisa i obezbjeđuje njihovo stručno usavršavanje; dostavlja izvještaje, analize, informacije i saopćenja nadležnim organima; vrši edukaciju djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih škola iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja; provodi saobraćajne preventivne akcije u cilju poboljšanja opće sigurnosti saobraćaja, posebno za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao i za širu populaciju; obavlja stručna istraživanja i izdaje publikacije iz oblasti sigurnosti saobraćaja za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao i za širu populaciju i druge poslove iz nadležnosti Sektora.