Dokumenti

Testovna pitanja i odgovori (27.10.2022.)

Cijenjeni,

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 48/10) je naloženo Ministarstvu prometa i komunikacija BiH da izradi jedinstven katalog testovnih pitanja, a obaveza Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade je da na temelju pitanja iz kataloga formira testove za polaganje vozačkog ispita, što smo i uradili.

S tim u vezi, u prilogu vam dostavljamo nova Testovna pitanja sa odgovorima, a primjena novih Testova, koja je u skladu sa pomenutim testovnim pitanjima i Pravilnikom o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 46/12), će početi od UTORKA 15.01.2013. godine, te Vas upućujemo da u skladu sa datim pitanjima i odgovorima se pripremate/pripremate kandidate za polaganje ispita.

NAPOMENA: Polaganje ispita po novim Testovnim pitanjima i odogovorima se odnosi samo na kandidate koji prvi put izlaze na ispit.